Projekt Nejde jen o prsa opět na středních školách

Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Národním ústavem pro vzdělávání spustila Aliance žen nový ročník projektu NEJDE JEN O PRSA.

Do projektu se zapojí 19 pacientských organizací. V průběhu školního roku 2016 /2017 plánujeme proškolit cca 6 600 středoškoláků na 220 seminářích na středních školách.

 

 

Druhým nejčastějším důvodem úmrtí v České republice jsou zhoubná nádorová onemocnění. Přes veškerou snahu zvýšit informovanost laické veřejnosti, mezi kterou studenti středních škol patří, je stupeň úrovně znalostí stále nedostačující.

Cílem projektu je proto edukace studentů a studentek středních škol o důležitosti prevence v boji s rakovinou prsu. Certifikované edukátorky seznamují studenty se zásadami zdravého životního stylu či o důležitosti eliminace rizikových faktorů. Nedílnou součástí přednášek je i výuka samovyšetření prsu. Ta probíhá na tzv.prsních fantomech.

Lektorky, které edukační semináře vedou, jsou členkami pacientských organizací sdružených v Alianci žen s rakovinou prsu. Lektorky procházejí pravidelným vzděláváním realizovaným ve spolupráci s prim. MUDr. Miroslavou Skovajsovou, Ph.D. z Breast Unit Prague. Cílem vzdělávání lektorů je inovace a sjednocení jejich odborných znalostí a také pedagogická a psychologická příprava na práci s věkovou skupinou žáků středních škol.

Do konce roku 2016 se již uskutečnilo 42 přednášek, které vyslechlo 748 posluchačů. Přednášky proběhly v Litvínově, Krnově, Praze, Vsetíně, Ostravě, Brně, Frýdku-Místku, Hradeci Králové, Píseku, Kyjově, Mladé Boleslavi.

#aliancezen

Naposledy změněno úterý, 31 leden 2017 08:03

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče