11. Evropská konference o rakovině prsu (EBCC) - Barcelona 21.- 23. 3. 2018

Evropská konference o rakovině prsu je jediná celoevropská konference, pro kterou je ED – evropská koalice proti rakovině prsu rovnocenným partnerem, což významně posiluje zlepšování komunikace mezi onkologickými profesionály a obhájci pacientů. ED předává nové poznatky a aktuální informace organizacím 47 členských zemí. Ve výboru konference je ED zastoupena svou viceprezidentkou – Evi Papadopulos. Zdůrazňuje, že klíčovým přínosem konference je propagace multidisciplinárního přístupu k léčbě nádorů prsu. 
Horkým tématem konference zůstává screeningový program, který má mnohé zastánce, ale i odpůrce. ED získala pro něj podporu Evropské unie. 

 

Co všechno zahrnuje tato konference? Sympózia, vědecké přednášky, prezentace, plakáty, debaty a sdílení nejlepší praxe. Je určena profesionálům všech disciplín, podílejících se na léčbě, obhájcům pacientů i vědcům a výzkumným týmům. Představí nové výsledky v léčbě a informace ale i možnosti, jak řešit kontroverzní otázky (např. screening).

Dalším důležitým problémem je léčba pacientek s limitovanými nebo oligo- metastázemi. Obecně jsou považovány za nevyléčitelné, ale existují nové, mnohem optimističtější výsledky. 

11. EBCC – Evropská konference o rakovině prsu vytváří pro pacienty a odborníky možnost, jak společně dosáhnout zlepšení péče, léčby a jejich výsledků u pacientů s nádory prsu.

Této konference se zúčastní také zástupci Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. – ředitelka Eva Knappová a zástupce ČR pro ED Marta Kostrová.

 

#aliancezen

Naposledy změněno pondělí, 19 únor 2018 08:19

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče