Poděkování ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi

Vážený pane ministře,

dovolte mi poděkovat Vám za Vaši obětavou práci ve funkci ministra zdravotnictví. Velmi si vážím spolupráce, kterou jste navázal s pacientskými organizacemi s cílem umožnit nám podílet se na tvorbě právních předpisů, které ovlivňují život našich členů, pacientů.

Děkujeme Vám i za čas, který jste věnoval osobní účasti na našich akcích, ať už to byly kampaně pro veřejnost v rámci osvěty v boji proti rakovině prsu nebo podpora světové konference Reach to Recovery International. Kromě prestiže přítomnosti ministra zdravotnictví těšily jsme se i z toho, že tato setkání byla lidsky velmi příjemná.

Vážený pane ministře, dovolte nám popřát Vám do příštích dnů, měsíců a let především pevné zdraví, úspěchy na poli profesionálním a hodně šťastných chvil v osobním životě.

S úctou

Eva Knappová, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

V Praze dne 21. září 2020

 

#aliancezen


  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče