Psychologické semináře pro členky PO Aliance žen s rakovinou prsu 2016

V dubnu letošního roku začaly probíhat semináře na téma „PSYCHOLOGICKÁ PODPORA – DŮLEŽITÝ PRŮVODCE KAŽDOU PERIPETIÍ NAŠEHO ŽIVOTA“ , které Aliance žen s rakovinou prsu uspořádala pro členky pacientských organizací po celé republice.

 

Motto:

„Stále je kladen důraz na nové přístroje, nové diagnostické a léčebné metody, nové operační postupy, nové léky. V celém systému se ale pohybuje pacient, leckdy zcela zmatený, většinou stresovaný bolestí, chorobou, novou skutečností. Potřebuje, aby s ním někdo mluvil, o všem, někdo s ním sdílel jeho problémy, jeho obavy, bolesti.“

 Psychologické semináře a Výroční konference

Psychologické semináře

V roce 2016 proběhne série odborných seminářů věnovaných tématu psychologické pomoci při diagnostikování a léčbě onkologických onemocnění. Na seminářích se chceme se zaměřit na to, aby jak nově diagnostikované ženy, tak pacientky s pokročilým karcinomem prsu měly dostatečný přístup k informacím a bylo jim poskytnuto kvalitní psychologické poradenství po celou dobu jejich léčby, ale i po léčbě.

Kvalitní, včasná a permanentní psychologická podpora v každé fázi nemoci i v životě po ní je velmi důležitá a napomáhá pacientkám naučit se zvládat nesnadnou životní situaci včetně zapojení rodiny a blízkých osob. Právě proto chceme vyzdvihnout úlohu odborníků a podpůrných neziskových organizací věnujících se problematice psychosociální péče.

Domníváme se, že psychologické péči o onkologicky nemocné pacienty není dosud v České republice věnována dostatečná pozornost. V porovnání s okolními zeměmi je zde počet onkopsychologů velmi nízký.

Naším dlouhodobým cílem je tedy snaha o legislativní úpravu a vytvoření právního zázemí pro vznik akreditovaných onkologických psychologů.

Semináře povedou zkušení odborníci v oblasti psychologie a psychosociální péče a to:

- Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.

- PhDr. Zuzana Peterová

- zástupkyně občanského sdružení Amelie - o.s.

Aby byla zajištěna co nejširší informovanost a vzájemná spolupráce pro členky všech pacientských organizací zaštítěných Aliancí žen s rakovinou prsu, semináře jsme naplánovaly na pěti místech naší republiky a to v Praze, Plzni, Brně, Ostravě a Mostě.

Součástí seminářů pak bude vyplnění dotazníků, které po zpracování mohou pomoci ve smysluplném pokračování naší snahy a v tlaku na státní instituce, aby situaci začaly řešit.

Seriál edukativních seminářů pro členky PO (systém):

Semináře budou probíhat na každém místě vždy dva samostatně:

1. První, pod názvem „NADĚJE“, se bude věnovat psychologické podpoře při diagnostikování a během léčby včetně budoucnosti, tj. životu po léčbě.

Přednášející:  (Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.)

2. Druhý, pod názvem „JINÁ NADĚJE“, se bude věnovat psychologické podpoře žen s pokročilým karcinomem prsu, paliativní péči, mezilidským vztahům a úloze podpůrných NGO zaměřených na psychosociální problematiku.

Přednášející:    - PhDr. Zuzana Peterová

                     - zástupkyně občanského sdružení Amelie - o.s.

Výstupy ze seminářů formou dotazníků budou pak zpracovány také jako podklad pro letošní Výroční konferenci Aliance žen s rakovinou prsu 2016, která se bude konat ve dnech 18. - 19. listopadu 2016 pod názvem:

 „ Psychologická podpora – důležitý průvodce každou peripetií našeho života II“.

Vystoupí na ní přednášející, které nám budou semináře v průběhu roku lektorovat, a  další odborníci a společně se pokusíme zhodnotit, zda a jak hodně je významná role psychologa - onkopsychologa v péči o onkologicky nemocné pacienty.

 #aliancezen

Naposledy změněno úterý, 03 květen 2016 11:28

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče