Shalom

Letošní velmi oblíbená akce Shalom se konala  4. dubna  v Pražské židovské obci a naše velké poděkování patří paní doktorce Zuzaně Peterové, která pro pacientské organizace Aliance žen tuto akci zorganizovala a připravila, všechny vřele přivítala a spolu s ní i vrchní rabín Petr Petera.
Dopoledne jsme si s velkým zaujetím vyslechli přednášku MUDr. Zdeňka Kalvacha O nemocech dlouhodobých a následovala druhá úžasná přednáška PhDr. Martina Pospíchala Psychika, imunitní systém a prevence rakoviny.

Obě přednášky byly informačně plně vyčerpávající,takže zaujatí posluchači se poprvé na nic nedotazovali - jak řekla jedna členka klubu: "Vše bylo řečeno a otázky by pokazily celkový dojem".
Některé citáty z přednášky
Aaron Antonovsky - Zdraví je více než nepřítomnost nemoci - je to setrvání v pohodě tělesné, psychické, sociální, spirituální.

Immanuel Kant - Proti všem obtížím života nám nebesa dala tři věci: Naději, Spánek a Smích

V. E. Frankl - V extrémních obtížích je třeba podporovat - Naději, Odvahu, Smysl.

Po přednáškách a obědě v košer restauraci jsme se sešli, abychom se seznámili s novou knihou Zuzany Peterové - Naše sladké nevěry, kterou nám představila spolu s herečkou Miriam Kantarkovou a flašinetáři, kteří ke slovům o knížce a životě roztočili svůj flašinet.
Jak oblíbená je tato akce, svědčí účast více než šedesáti účastníků, kteří neváhali na tento den přijet až z Bohumína, Vsetína, Havířova, Třebíče nebo Severních Čech a všichni byli nadšeni z přednášek a také odpolední zábavy se člením z nové knížky.

#aliancezen

Naposledy změněno pátek, 05 duben 2019 08:28

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče