VÝROČNÍ KONGRES EVROPSKÉ KOALICE ONKOLOGICKÝCH PACIENTŮ (ECPC) - Brusel 8. - 10. 6. 2018

Poprvé jsem měla příležitost zúčastnit se výročního setkání onkologických pacientů členských zemí ECPC v Bruselu. Byla to úžasná příležitost nejenom získat nové poznatky z vývoje a výzkumu léčby onkologicky nemocných, ale i poznat zcela nové lidi i mimo pacientky s karcinomem prsu.

ECPC, jejíž členem je i Aliance žen s rakovinou prsu, vznikla v r. 2003 a sdružuje přes 400 pacientských organizací 46 zemí, které reprezentuje a obhajuje na evropské úrovni (Evropský parlament a Evropská komise), podporuje a šíří jejich nejlepší aktivity, spolupracuje na výzkumných projektech podporovaných EU, poskytuje specifické vzdělávání pacientů trpících různými druhy rakoviny a je partnerem dalších významných organizací (ESMO, EMA).

 

Kongres se zaměřil na několik zásadních problémů onkologických pacientů – komunikace s lidmi v kontaktu s rakovinou (pacienti, jejich rodina i přátelé), posouzení péče a léčby i vybavení onkologických center a zvyšování podílu pacientských organizací na rozhodování, aby byla všude zajištěna nejlepší péče za přijatelnou cenu a také problematiku imuno-onkologické léčby a molekulárního testování.

 Pozornost byla věnována i pečovatelům o nemocné (z rodiny nebo dobrovolníky) a úsilí získat pro ně oficiální sociální status.

Byl představen základ průvodce pro pacienty o tom, jak prožít co nejkvalitnější život v remisi. (Vzbudil velký zájem i diskusi).

Měli jsme možnost poslechnout si i osobní příběh a sdílet videa nejlepších aktivit 10 členských organizací (víc jich bude na webu ECPC) a společně jsme si vyzkoušeli pár uvolňovacích cviků a meditačních technik.

To všechno přispělo k úspěchu celého setkání a pohodě všech téměř 200 zúčastněných.

 Marta Kostrová, zástupce ČR pro ED

#aliancezen

Naposledy změněno úterý, 19 červen 2018 09:09

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče