Europa Donna

30.- 31.10.  organizovala  ED –Evropská koalice proti rakovině prsu první webinář pro obhájce pacientek v metastatickém stadiu  na téma obhajoby metastatických pacientek. Věnoval se jejich nenaplněným potřebám i strategiím pomoci, což je prioritou koalice ED. Zúčastnilo se 32 žen z 18 členských zemí. Většina z nich byly metastatické pacientky, opakovaně nemocné anebo s 3-negat. karcinomem prsu, aktivní v pomoci stejně postiženým.

Výkonná ředitelka Susan Knox řekla, že i když se nemůžeme setkat osobně, ED nadále poskytuje obhájcům  MBC pacientek všech členských zemí nejnovější informace, dovednosti a vědomosti k zlepšení situace v jejich zemích.

Růžový říjen je už tradičně věnován kampaním za zdravá prsa napříč Evropou i mimo ní. Kvůli pandemii koronaviru byly mnohé zrušeny nebo přesunuty na sociální sítě.

Virtuální podobu měly i tři evropské události, v kterých jsem zastupovala Alianci žen s rakovinou prsu, o.p.s.

EBCC – Evropská konference o rakovině prsu –

se přesunula na internet 2.- 3.10.2020. Byl to maraton prezentací, přednášek, workshopů i přímé řešení reálných případů nádorů prsu mezinárodním týmem odborníků.

ED zveřejnila svůj výhledový plán do r. 2023, který má 3 hlavní složky:

-          Posílení ED

-          Posílení spolupráce mezi členskými zeměmi

-          Udržení silné pozice v rámci Evropy

V milánském ústředí ED-Evropské koalici proti rakovině prsu se objevila nová tvář - Marzia Zambon.

Výbor ED aktivně řeší otázky všech aspektů souvisejících s její  existencí a budoucnosti. Jedním z výsledků jednání a diskuzí bylo vytvoření nové pracovní pozice pro vnější záležitosti. Tento post zaujala od března Marzia Zambon, advokátka z Milána s 25 letou praxi a nadšením, energií a značným potenciálem pro práci v ED. Má americké i italské občanství a perfektní oba dva jazyky.

Semináře se zúčastnilo více než 50 žen ze 30ti různých zemí  a 2/3 z nich byly po léčbě.  Paige Robinson skvěle připravila veškeré podklady pro samotné přednášky, které byly zaměřené například na prvotní detekci rakoviny prsu, na patologii, možnosti léčby a kvalitu lékařských zařízení.  Součástí bylo také rychlé seznámení s organizaci Europa Donna, která seminář pořádá již mnoho let. Energická ředitelka Susan Knox nám přiblížila samotné fungování organizace, její evropský a regionální význam a metody současného lobbingu.

U příležitosti Světového dne boje proti rakovině - 4.února se Europa Donna-Evropská koalice proti rakovině prsu, reprezentována její výkonní ředitelkou  Susan Knox, zúčastnila zahájení Evropského plánu boje proti rakovině: Let´s strive for more on World Cancer Day.

Tato významná akce se konala přímo v Evropském parlamentu v Bruselu z iniciativy europoslanců sdružených v skupině Europoslanci proti rakovině.

Europa Donna – Evropská koalice proti rakovině prsu oslavila 25 let své činnosti s více než 200 obhájci pacientů z 44 zemí na 14. Pan-evropské konferenci ve Vídni.

Oslavovali jsme společně významný pokrok během 25 let a úspěšné zaměření na priority budoucnosti: rovný přístup všech zemí Evropy ke kvalitní léčbě pro pacientky s primárním i metastatickým nálezem podle evropských směrnic a zvýšený zájem o kvalitu života po léčbě, o problematiku návratu do zaměstnání a o pacientky s genetickým rizikem.

Prezidentka ED Mona Elzayat vystoupila 16.10.2019 na fóru Evropského parlamentu “Společně měníme rakovinu prsu: Nový obraz budoucnosti rakoviny prsu v EU v příštích 5 letech”.

Přednášela o letité iniciativě ED jako obhájce pacientů a o potřebě společné práce na implementaci rezolucí EP (2003, 2006) a Deklarace (2010, 2015). Zdůraznila potřebu mamografického screeningu podle Směrnic EU a specializovaných center pro pacientky s diagnózou rakoviny prsu. Spousta práce už byla udělána, ale stále je co dělat, aby všechny ženy v Evropě měly rovný přístup k nejkvalitnější léčbě a péči. A o tom bude v příštích 5 letech spolupráce s EP.

18.10. jsem se jako zástupkyně ČR pro ED zúčastnila edukačního semináře o biosimilárních lécích, který pro evropské pacientské organizace připravila jihokorejská farmaceutická společnost Celltrion.

Kromě manažera zmíněné firmy přednášeli ještě odborný lékař z Velké Británie a zástupkyně britské charitativní organizace BCN (Rakovina prsu nyní), která podporuje výzkum rakoviny prsu a její léčby. Hlavním tématem byly biosimilární léky a jejich využití v onkologii ze všech úhlů a pohledů; jejich vývoj a existence, výhody i úskalí a hlavně možnosti využití v léčbě (bezpečnost a účinnost), ale také úloha pacientských organizací.  

20. – 23.3.2018 jsme se s paní ředitelkou Aliance Evou Knappovou zúčastnily 11. konference o rakovině prsu (EBCC) v Barceloně, jejíž spoluorganizátorem byla Europa Donna – evropská koalice proti rakovině prsu, tedy naše zastřešující evropská organizace (47 členských zemí).

V Praze nás vyprovázelo mrazivé počasí, po 2 a ½ hodinovém letu a překvapivě krátké cestě autobusem do centra Barcelony nás vítalo sluníčko a příjemných 13°C.

Konference byla dalším příjemným překvapením, zorganizována byla tak dobře, že navzdory 2500 účastníkům a dlouhým frontám k registraci bylo čekání minimální.

Europa Donna uspořádala ve dnech 17 – 19. listopadu 2017 v Milánu pravidelnou každoroční konferenci pro zástupce pacientek členských států Europa Donna, které se zúčastnily Veronika Zemanová a Vendula Černá ze sekce mladých pacientek Bellis.

V programu konference se vyskytovala témata zaměřená na genetiku, rozšíření biologické léčby na další typy nádorů, využití kryoterapie před operací cíleně na nádor, možnosti použití robotů při operaci, kteří dovedou zadržet kůži k případné další rekonstrukci, další možnosti screeningu, prevence apod.

28.-29.10.2017 - Ljubljana, Slovinsko - OD STRATEGIE K NEJLEPŠÍ PRAXI

Poslední říjnový víkend patřil konferenci evropské koalice proti rakovině prsu – EUROPA DONNA, která se organizuje jednou za 2 roky v hlavním městě některé členské země. (Ještě si pamatujeme podobnou konferenci v Praze v r. 2013).

Konference se zúčastnilo téměř 200 osob, z toho pár desítek mladých pacientek i metastatických pacientek. Naši zemi jsme reprezentovaly dvě – pí ředitelka Aliance s rakovinou prsu, o.p.s. Eva Knappová  jako delegát a já jako národní zástupce ČR pro ED.

The Breast International Group (BIG) je nezisková organizace, která se zabývá výzkumem rakoviny prsu napříč celým světem. Její sídlo se nachází v Bruselu v Belgii. BIG usnadňuje výzkum rakoviny prsu na mezinárodní úrovni tím, že stimuluje spolupráci mezi jejími členy a dalšími akademickými sítěmi a nezávisle spolupracuje s farmaceutickým průmyslem. Spolupráce ve velkém měřítku je zásadní pro dosažení významného pokroku v oblasti výzkumu rakoviny prsu, který vede ke snížení plýtvající duplicity úsilí a pro optimální obsluhu těch, kteří jsou postiženi onemocněním.

EUROPA DONNA - Evropská koalice proti rakovině prsu organizovala víkendovou konferenci na téma problematiky žen s metastatickým karcinomem prsu jako první svého druhu a s velkým úspěchem. To potvrzuje účast 60 pacientek a zástupkyní různých organizací, které se zasazují za jejich práva z 34 zemí nejen Evropy, ale z celého světa (Kanada, Japonsko, Uganda, Mexiko, Kuvajt nebo Austrálie).

V průzkumech, které provedla EUROPA DONNA, se zjistilo, že: 

• MBC není srozumitelná široké veřejnosti

• Ženy s MBC se často cítí izolované, neviditelné a stigmatizované

• Ženy s MBC nemají přístup k nejlepší a nejnovější léčbě

Po mnoho let EUROPA DONNA prosazovala ustanovení specializovaných oddělení zabývajících se rakovinou prsu ve všech evropských institucí. ED sepsala MBC (pokročilý karcinom prsu) průvodce o právech amerických žen nastiňující hlavní směry pro práci a služby, které byly přeloženy do několika jazyků. Ve spolupráci s

  1. Podpořit rozšiřování a výměnu pravdivých, nejnovějších informací o rakovině prsu po celé Evropě.
  2. Podpořit povědomí o onemocnění prsů.

24. září 2016 se v Miláně pořádala evropská koalice Europa Donna konferenci BCALC pro vedoucí představitelky a zástupkyně pacientek členských států Europa Donny na téma „Vytváříme budoucnost našich organizací.“
Za Alianci žen s rakovinou prsu, která je již dlouholetou členko ED, se zúčastnila ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu Eva Knappová jako delegátka ČR, Marta Kostrová z klubu ONKO Amazonky Ostrava jako zástupkyně českých pacientek a za sekci metastatických pacientek se zúčastnila konference Zuzana Nemčíková z klubu ŽAP Praha.

TÉMA KONFERENCE: Multidisciplinární inovace v péči o pacientky s karcinomem prsu.
10. evropské konference o karcinomu prsu v Amsterdamu jsme se v rámci národních pacientských organizací spojených v ED (Evropa Donna- evropská koalice proti rakovině prsu) za ČR zúčastnily dvě – ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. Eva Knappová (delegát ED za ČR) a já - Marta Kostrová (zástupce ČR v ED)).

12. PAN-EVROPSKÁ KONFERENCE EUROPA DONNA POD NÁZVEM “DOBA PRO BOJ ZA ROVNÝ PŘÍSTUP” SJEDNOCUJE OBHÁJCE ŽEN S RAKOVINOU PRSU Z CELÉ EVROPY

EUROPA DONNA – EVROPSKÁ KOALICE PROTI RAKOVINĚ PRSU pořádala ve dnech 17.-18. října 2015 v Paříži 12.ročník Pan-evropské konference. Zúčastnilo se jí více než 230 zástupkyní z 38 zemí.

Zaměření celé konference včetně přednášek bylo na aktuální témata – od národních plánů boje s touto nemocí, nejnovější trendy ve výzkumu i léčbě až po přežití a návrat do života. Stejně tak zaznělo i ujištění, že aktivita Evropské komise v rámci ECIBC (Iniciativa Evropské komise o rakovině prsu) neustále úspěšně pokračuje.

             Brusel – 22.července 2015 přijal Evropský parlament písemnou deklaraci „O boji proti rakovině prsu v Evropské unii” (0017/2015). Deklarace žádá v rámci celé Evropy zavedení jednotných opatření v boji proti této nemoci, která je nejčastější příčinou úmrtnosti žen ve věku 35-59 let. Většina členů Evropského parlamentu podepsala tuto deklaraci, jejímž spoluautorem je EUROPA DONNA – Evropská koalice proti rakovině prsu.

Europa Donna – evropská koalice proti rakovině prsu (jejímž členem je i naše Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.) vyslala ve dnech 18.-21. května  2015 do Evropského parlamentu své zástupkyně, aby povzbudily členy parlamentu k podepsání Písemné deklarace 0017/2015 o boji proti rakovině prsu v rámci EU.

Štrasburk  –  představitelky koalice EUROPA DONNA informovaly přímo v Evropském parlamentu poslance, proč je důležité podepsat  písemnou Deklaraci o boji proti rakovině prsu v EU do nejdéle do  27. července 2015.
Aby Deklarace byla přijata, musí ji podepsat většina poslanců. Prostřednictvím letáků, které obsahuji 10 hlavních důvodů, proč deklaraci podepsat včetně dalších informací o nádorovém onemocnění prsu, upozornily poslance na evropské standardy v péči o prsa, které je nutné implementovat  do zdravotní péče ve všech členských zemích EU.
„Poslanci Evropského parlamentu by měli Deklaraci podepsat už proto, že ročně je v EU nově diagnostikováno více než 367 090 žen, které by měly mít rovnou šanci na přežití. Nezaslouží si stát se jednou z více než 91 000 žen, které každým rokem umírají na zhoubný nádor prsu“,  řekla paní Susan Knox, výkonná ředitelka koalice EUROPA DONNA.
Písemná Deklarace 0017/2015 o boji proti rakovině prsu byla zveřejněna 27.4.2015 na plenárním zasedání Evropského parlamentu v Štrasburku  a žádá zavedení rovných opatření ve všech zemích EU, aby boj s nemocí, která je hlavní příčinou úmrtí evropských žen ve věku 35-59 let, byl úspěšný.
Z jedenadvaceti zástupců České republiky  v Evropském parlamentu zatím Deklaraci podepsalo jen pět poslanců (Dita Charanzová, Pavel Poc, Miroslav Pocha, Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský). Za to jim děkujeme.

AUTOR: Susan Knox, výkonná ředitelka organizace EUROPA DONNA

EUROPA DONNA (dále jen ED)  – Evropská koalice pro boj proti rakovině prsu se zasazuje za práva všech žen na léčbu v specializovaných centrech pro diagnostiku a léčbu zhoubných nádorů prsu již od roku 2003.

Rezolucemi evropského parlamentu  z roku 2003 a 2006 a Písemnou deklarací proti zhoubnému nádoru prsu v EU z roku 2010 apelovala ED na členské státy, aby zajistily všem ženám EU léčbu v centrech, které odpovídají „Evropským zásadám  pro zajištění kvality screeningu a diagnózy zhoubných nádorů prsu“ do roku 2016.
Po zahájení implementace mamografického screeningu podle zásad EU se stal prioritou požadavek vysoko kvalitních specializovaných center, ve kterých by byla ženám poskytována léčba přesně podle jejich diagnózy. Europa Donna byla členem revizního výboru pro kapitolu 9 ve 4. vydání těchto Zásad (2006), která poskytuje detailní popis služeb tak, jak je definovala EUSOMA (Evropská společnost specialistů na karcinom prsu). Navíc, Písemná deklarace boje proti karcinomu prsu v EU z roku 2010 žádala Evropskou komisi, aby „vytvořila certifikační protokol pro specializovaná centra pro diagnostiku a léčbu zhoubných nádorů v souladu s evropskými zásadami do roku 2011“. 

Nejdůležitější informací totiž pro ženu, u které byl diagnostikován zhoubný nádor prsu, je vědět, kde jí bude poskytnuta nejlepší péče a léčba. To znamená vědět, že jí vybrané specializované centrum je akreditováno podle evropských standardů kvality a je schopno poskytnout kvalitní služby v souladu se zásadami EU a také že systém jejich zdravotního pojištění to umožní a uhradí. Tento proces nepostupuje dost rychle a nebyl zatím přijat všemi zainteresovanými zeměmi.

EUROPA DONNA - Evropská koalice oslavila v letošním roce 20 let svého trvání na 9. Evropské konferenci o rakovině prsu (EBCC9)  v Glasgow ve Skotsku. Téměř 100 členek EUROPA DONNA a vědci z mnoha ze 46 členských zemí Koalice se zúčastnilo slavnostní prezentace videa, vyrobeného pro tuto příležitost, které představilo historii a budoucí priority ED.

EUROPA DONNA: Tisková zpráva ze dne 24. října 2013

Ve dnech 19.- 20.října 2013 se v Praze konala 11. Panevropská konference Europa Donny. Na důležité setkání přijelo více než 250 účastnic a odborníků z 37 zemí.
Tisíce žen na celém světě se již připojilo v roce 2012  ke kampani formou sociálních sítí. Letošní kampaň pokračuje na podporu dívek a žen po celém světě, aby se zavázaly ke zdravému životnímu stylu.

Minulý týden se ředitelka Aliance žen Eva Knappová a Marta Kostrová z ostravských Amazonek zúčastnily jako zástupkyně České republiky konference, nazvanou Breast Cancer Advocacy Leader Conference, kterou pořádala Europa Donna. Jednalo se o konferenci evropské koalice žen s rakovinou prsu v Miláně. Za účasti více jak 50 delegátů a národních reprezentantů z 32 členských zemí (celkově 46 členských organizací) se přítomné dámy zabývaly problematikou jednotlivých národních fór, potřebami žen s metastatickým stadiem nemoci, porozuměním výzkumu a odborných článků týkajících se rakoviny prsu, jako i rozvojem koalice Europa Donna v příštích letech.

Pacientky s rakovinou prsu a odborníci na její léčbu se o víkendu sejdou v Praze, aby se poradili, jak zajistit rovný přístup žen ke službám, poskytovaným jim v souvislosti s prevencí a léčbou tohoto onemocnění. 


  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče