Slovníček pojmů

Adjuvatní léčba
Zajišťovací léčba po operaci k zamezení dalšího šíření nádoru do organismu.
Anémie
Chudokrevnost - v krvi je snížený počet červených krvinek a krevního barviva - hemoglobinu. Je provázena různými projevy nedostatku okyslišení (anemický syndrom).
Anestezie
Znecitlivění.
Antiestrogeny
Látky brzdící tvorbu vlastního estrogenu a váží se namísto něj na hormonové receptory. Hrají důležitou roli při léčbě rakoviny prsu.
Benigní
Nezhoubný útvar, neproniká do okolních tkání ani se nešíří do jiných částí těla.
Biologická léčba
Léčba, jejímž cílem je podporovat a obnovit funkci imunitního (obranného) systému organismu v boji s nádorovým onemocněním. Nazýváme ji také imunoterapie.
Biopsie
Odnětí malého kousku tkáně k mikroskopickému vyšetření a posouzení charakteru postižení nádorem.
CT vyšetření
Jedná se o podrobné rentgenové vyšetření různých oblastí těla, výsledný obraz se zpracovává na počítači. Nazýváme jej také computerová tomografie.
Cysta
Dutina ve vazivovém pouzdře s více či méně tekutým obsahem.
Cytologie
Nauka o stavbě a funkci buněk. Typ buněk v nátěru pomáhá v diagnostice tumoru nebo prekancerozních změn.
Cytostatika
Léky užívané k léčbě zhoubných nádorů. Potlačují růst nádorových buněk a jejich tkání. Často se podávají v kombinacích a cyklech, mezi nimiž jsou různě dlouhé přestávky.
Diagnóza
Rozpoznání a určení choroby.
Edém
Otok.
Endoskop
Optický přístroj, jímž lze pozorovat duté orgány zevnitř.
Enzymy
Bílkovinné látky, které řídí reakce při látkové výměně.
Epitéza
Prsní náhrada.
Estrogeny
Ženské pohlavní hormony, které se tvoří ve vaječnících.
Excize
Chirurgické odstranění části orgánu nebo nádoru.
Hormonální terapie
Používá se k léčbě rakoviny v kombinaci s dalšími léčebnými postupy.
Chemoterapie
Léčba pomocí protinádorových léků.
Imunitní systém
Zahrnuje orgány a četné specializované buňky, jejichž úkolem je chránit organismus před infekcemi, jinými nemocemi nebo cizorodými látkami.
Karcinogeny
Látky, které mohou vyvolat rakovinu.
Karcinom
Jedná se o zhoubný nádor, v němž se buňky nekontrolovaně množí. Může pronikat do okolních struktur a šířit se do jiných orgánů těla krevním proudem nebo lymfatickými cestami.
Klimakterium
Přechod k menopauze.
Klinické studie
Výzkumné studie, jichž se účastní pacient po předchozím souhlasu . Každý z těchto projektů má za úkol ověřit vědecký předpoklad a nalézt lepší způsoby pro předcházení, diagnostiku a léčbu rakoviny.
Kvadrantektomie
Chirurgické odstranění pouze čtvrtiny prsu.
Lokální léčba
Ovlivňuje pouze vlastní nádor a přilehlou okolní tkáň.
Lymfa
Světležlutá čirá tekutina obsahující lymfocyty, protilátky a další výživné látky. Cirkuluje v těle ve vlastním řečišti.
Lymfatická drenáž
Způsob omezení nebo odstranění lymfatického městnání a otoku.
Lymfatické uzliny
Malé uzlíky ve tvaru fazole, které jsou rozmístěny v průběhu lymfatických cév a slouží k přechovávání buněk imunitního systému. Zachycují bakterie nebo nádorové buňky. Nazýváme je také lymfatické žlázy.
Lymfatický systém
Tkáně a orgány (zahrnující kostní dřeň, slezinu, thymus, lymfatické cévy a lymfatické uzliny), které vytváří a přechovávají buňky a které se podílejí na procesech obranyschopnosti organismu.
Lymfedém
Otok vzniklý městnáním lymfatického systému.
Lymfom
Každé zduření lymfatické uzliny, zhoubné i nezhoubné.
Maligní
Zhoubný.
Metastáza
Ložisko zhoubného nádoru, které vzniká šířením nádorových buněk přímým prorůstáním, krevním oběhem nebo lymfatickou cestou.
Nežádoucí účinky
Problémy spojené s aplikací protinádorové léčby, způsobené postižením zdravých buněk. Mezi běžné nežádoucí účinky patří nevolnost, zvracení, celková slabost, pokles množství krvinek, ztráta vlasů a zánět v dutině ústní.
Onkogen
Gen, který způsobí nebo usnadní vznik nádoru.
Onkolog
Lékař, který se specializuje na léčbu rakoviny.
Palpace
Pohmat.
Patolog
Lékař, který se zabývá diagnostikou nemocí na podkladě vyšetření buněk a tkání pomocí mikroskopu.
Polyp
Benigní útvar, který vyrůstá ze stěny střeva.
Prekanceroza
Stadium abnormálních změn ve tkáni, které může přejít v karcinom.
Prognóza
Pravděpodobný vývoj onemocnění, šance nemocného na uzdravení.
Psychosomatický
Vztah mezi duševním a fyzickým stavem.
Punkce
Získání tekutiny nebo tkáně nabodnutím a nasátím do stříkačky (nebo zkumavky).
Radioterapie
Léčba pomocí paprsků s vysokou energií, které ničí rakovinné buňky.
Recidiva
Znovuobjevení se nádoru tam, kde už byla provedena léčba.
Remise
Vymizení příznaků choroby, může být dočasná nebo trvalá.
Rizikový faktor
Zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny.
Staging
Testy a vyšetření, které slouží k posouzení rozsahu choroby a jejímu zařazení do určitého stádia.
Systémová léčba
Léčba pronikající do krevního oběhu a ovlivňující buňky v celém organismu.
Tumor
Nádor - bujení tkáně.
Ultrazvukové vyšetření
Provádí se pomocí ultrazvukových vln vysílaných speciální sondou, které pronikají tkání a na obrazovce vytvářejí výsledný obraz zkoumaných orgánů.

#aliancezen

Naposledy změněno pondělí, 09 červen 2014 13:01

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče