25. výročí založení klubu Arcus - Život z.s. České Budějovice

Také my v Českých Budějovicích bychom chtěli připomenout 25. výročí založení našeho klubu.
 Z iniciativy pacientky onkologie ing. Dany Ventlukové,  za podpory MUDr. Miluše Dolečkové, lékařky z onkologického oddělení nemocnice Č. Budějovice, jsme se v roce 1991 zúčastnily na zakládajícím sněmu dobrovolníků z celé republiky. Vznikla organizace s celostátní působností ARCUS  Sdružení onkologických pacientů se sídlem v České Lípě. Předsedkyní byla zvolena Jana Kavková (Koželská). Ing. Dana Ventulová z našeho klubu, byla zvolena do funkce místopředsedkyně a členkou revizní komise byla zvolena Edith Šrámková
Předsedkyní klubu ČB byla ing. Ventluková do roku 1993, poté byla předsedkyní Míša Bouchalová do roku 1994 a po ustanovení samostatné organizce, byla zvolena předsedkyní  ARCUS – Život SOP České Budějovice Marie Kopřivová. V únoru 1994 jsme byli zaregistrováni u MVČR.
Paní Kopřivová vedla klub až do roku 2004, kdy převzala funkci Edith Śrámková a za podpory ekonomky Evy Herdové a Dáši Kloudové vedou klub doposud.  
 Po založení klubu, bylo naším hlavním cílem poskytnout široké veřejnosti co nejvíce informací o našem onemocnění a hlavně odbourat velkou bariéru mezi pacienty s nádorovým onemocněním. V té době nebylo nikde možné získat podrobnější informace pro diagnostikované pacienty o jejich nemoci. O prevenci ani nemluvě. Vše bylo tabu. Chtěli jsme nabídnout osobní příklad, poznatky, zážitky a přístup k onemocnění a jeho náročné léčbě všem, kteří měli zájem. Během necelého roku jsme měli už 80 členů z řad pacientů, rodinných příslušníků a přátel. Poskytovali jsme osobní rozhovory s pacienty, psychosociální podporu, pomoc rodinným příslušníkům a hlavně zázemí a podporu v době jejich nemoci. Nejoblíbenějšími akcemi byly akce společenské (divadlo, koncerty, oslavy narozenin apod.). Ze všech aktivit nám významně pomáhaly společné rekondiční pobyty. Každý rok jsme pořádali pravidelně 3 pobyty po 7 dnech, kterých se účastnili, pokud bylo přání pacientek i jejich rodinní příslušníci. Garantem pobytů po lékařské stránce byla  MUDr. Hanna Šiffnerová z onkologie nemocnice v Č.B. Zajímavé byly besedy s lékaři - onkology, psychology a jiným zajímavými hosty. Poznávali jsme společně Krkonoše, Jeseníky i Šumavu. Taky jsme využívali lázeňských zařízení v Mariánských a Františkových Lázních. Naše členky Sokola České Budějovice pravidelně nacvičovaly na Slety a jiné slavnosti a to vše využíváme dodnes k naší činnosti. Pravidelně jsme spoluorganizátoři Květinového dne  - Českého dne proti rakovině.
Naše začátky byly opravdu složité a někdy hodně náročné bez podpory sponzorů, šíření informací nešlo tak snadno jako dnes v době počítačů apod. S radostí ale sledujeme, že to vše co jsme v roce 1991 započaly, má stále vzestupný okruh aktivit a i my se snažíme stále pokračovat
       
Organizační tým ARCUS – Život z.s. Č. Budějovice
                Edith Šrámková, Eva Herdová, Dagmar Kloudová   
 

#aliancezen


  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče