Pro muže

Základní epidemiologie

Počty nových případů rakoviny prsní žlázy u mužů narůstají. Dokladují to data Národního onkologického registru (NOR), která jsou vedena kontinuálně od roku 1977.

Od počátku registru do roku 2012 bylo do registru zaneseno 1319 případů mužského karcinomu. Za tuto dobu 593 mužů zemřelo. V 80.tých a 90.tých letech se ročně objevovalo od 20 do 30 případů. Po roce 2000 došlo postupně k nárůstů případů až na 70 případů v roce 2012. Příznivý je však trend úmrtnosti, který je prakticky stejný od 80.tých let do současné doby. Vývoj křivky incidence (výskytu) a mortality (úmrtnosti) pro karcinom mužů je velmi podobný jako u karcinomu prsu žen.

 


  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče