Pacientské organizace žádají zlepšení podmínek pro ženy s metastatickou rakovinou prsu

Memorandum pacientských organizací

Celkem sedm požadavků je obsahem memoranda, které 24. května 2017 podepsaly organizace sdružené pod záštitou Aliance žen s rakovinou prsu. Společně chtějí jednat se zástupci státní správy, politické scény, zdravotních pojišťoven i se zástupci odborné lékařské společnosti a upozornit je na aktuální problémy žen s nevyléčitelnou nemocí.

"Současné možnosti moderní onkologické léčby, šíření povědomí o prevenci i včasná diagnostika přispěly k tomu, že mnoho žen s diagnostikovanou rakovinou prsu v raném stádiu dosáhne na dlouhodobou remisi onemocnění či je lze dokonce považovat za vyléčené. Statistiky nám ale ukazují, že skoro 30 % žen se rakovina prsu vrátí, bohužel již v metastatickém (čtvrtém) stádiu. V roce 2017 bude, podle kvalifikovaných odhadů Národního onkologického registru, žít v ČR kolem 3 370 žen s metastatickým onemocněním prsu. Přestože se jedná o onemocnění nevyléčitelné, dochází díky novým možnostem léčby k prodlužování přežití u těchto žen, a na významu tedy nabývá i potřeba zajistit kvalitní život těchto pacientek". 

Úplný text memoranda naleznete zde:
Memorandum pacientských organizací

Kulatý stůl metastatických pacientek

Dne 28. června 2017 proběhl na MZ ČR pod záštitou náměstkyně ministra zdravotnictví JUDr. Lenky Tesky Arnoštové kulatý stůl. Hlavním tématem byly potřeby pacientek s diagnózou metastatického stadia rakoviny prsu – zajištění dostupnosti moderní léčby, nastavení systému sociální péče a také potřeba většího zapojení pacientských organizací do rozhodovacích procesů. Poprvé se tak u jednoho stolu sešli zástupci pacientů, ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí, zástupci pojišťoven, Státního ústavu pro kontrolu léčiv a České onkologické společnosti ČLS JEP, aby společně diskutovali o potřebách metastatických pacientek. 

Fotografii naleznete zde: Kulatý stůl metastatických pacientek

Nejsem na odpis 

Podívejte se na videa, která natočila Onko Unie v rámci svého projektu "Nejsem na odpis" zdehttps://www.youtube.com/channel/UCKrLflZlRJ4zSfd31-QjeDQ

Happening u příležitosti Mezinárodního dne metastatické rakoviny prsu

Evropská koalice proti rakovině prsu Europa Donna připomíná 13. říjen jako Mezinárodní den metastatické rakoviny prsu. Platforma nezávislých neziskových organizací věnující se potřebám pacientek s metastazujícím onkologickým onemocněním prsu „Hlas pacientek“ se k tomuto dni poprvé připojila a 13. října 2017 uspořádala v pravé poledne symbolický happening na Vyšehradě. Cílem akce bylo informovat veřejnost o vzniku platformy Hlas pacientek, upozornit na problematiku metastatické rakoviny prsu a vyjádřit podporu ženám s touto chronickou nemocí.  

Fotografie z happeningu můžete najít zde : http://bit.ly/2xOyPSw
#aliancezen

Naposledy změněno středa, 18 říjen 2017 14:09

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče