Výroční konference

O projektu

Výroční konference je jedním ze stěžejních projektů, kterými naše organizace naplňuje cíle, pro něž byla založena.

Toto každoroční setkání, kterého se účastní delegátky z pacientských organizací z celé České republiky, si klade za cíl nejen informovat o nových trendech v léčbě rakoviny a dalších souvisejících aktuálních tématech, ale také vytvořit prostor pro sdílení a předávání zkušeností týkajících se činností jednotlivých pacientských organizací.

Výroční konference, na níž se setkávají fundovaní odborníci, pracovníci organizací onkologicky nemocných a zástupci médií, významným způsobem přispívá k systematickému budování komunikační platformy mezi těmito třemi světy.

Ve dnech 22. – 23. listopadu 2019 proběhla Výroční konference Aliance žen s rakovinou prsu, které se zúčastnilo téměř osmdesát osob. Tématem konference bylo „Hodnocení kvality zdravotní péče a personalizace medicíny“ a „Genomové profilováni a jeho role v personalizaci onkologické péče v 21. století“.

Aliance žen s rakovinou prsu uspořádala ve dnech 23. - 24. listopadu výroční konferenci na téma "Práva pacienta a komunikace ve zdravotnictví", které se zúčastnilo téměř 80 pacientek, zástupkyň pacientských organizací z celé ČR. A jestli o nějakém místě platí, že má ohromnou energii a nepopsatelnou sílu, tak je to právě místo našeho setkání - Emauzský klášter.
Tématem letošní Výroční konference ( 24.-25.11. 2017), na kterou se sjedou zástupkyně pacientských organizací z celé České republiky, je „Psychologická podpora – důležitý průvodce každou peripetií našeho života III." Současnou situaci poskytované psychosociální péče a poradenství v ČR z pohledu nestátních a neveřejných institucí zhodnotí Bc. Michaela Čadková Svejkovská, Dis. z Amelie, o.p.s.. Praktické zkušenosti klinického psychoonkologa posdílí PhDr. Marta Romaňáková, PhD., klinický psycholog a psychoterapeut. O významu psychologické pomoci rodinám a přátelům onkologicky nemocných pacientek bude přednášet PhDr. Zuzana Peterová.
Ve dnech 18. - 19. listopadu 2016 se do Prahy sjely zástupkyně 34 pacientských organizací žen, které prošly nebo procházejí rakovinou prsu, aby se zúčastnily Výroční konference Aliance žen s rakovinou prsu. Letošní téma konference  - „ Psychologická podpora – důležitý průvodce každou peripetií našeho života, II. “.

Téma Výroční konference roku 2014: „Budoucnost patří aktivním pacientským organizacím“ s tím, že je třeba naučit se aktivně spolupracovat, protože jen to je cesta k budoucnosti.

 

Ve dnech 20. – 21. listopadu 2015 pořádala Aliance žen s rakovinou prsu Výroční konferenci na téma  Psychologická podpora – důležitý průvodce každou peripetií našeho života.  Konference se zúčastnily zástupkyně 32 pacientských organizací  z celé ČR

Konference pacientských organizací "Neviditelné ženy" 2013

Ve dnech 22. - 23. listopadu 2013 se v Praze uskutečnila v Benediktinském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49, Praha 2 již 13. výroční konference pacientských organizací žen s rakovinou prsu pod názvem „Neviditelné ženy“.
Ústředním tématem konference byla problematika pacientek s pokročilým karcinomem prsu.

Konference pacientských organizací "Spolu proti rakovině prsu" 2011
Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s., člen evropské koalice rakoviny prsu Europa Donna, pořádala ve dnech 4. a 5. listopadu 2011 konferenci pacientských organizací žen s rakovinou prsu. Konference se konala v hotelu ADEBA, Pernerova 16, Praha 8.

Letošní výroční konference pro pacientské organizace se konala ve dnech 9.-10.11.2012 v prostorách Benediktínského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49, Praha 2. Více se dočtete ZDE (formát .pdf)

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče