2013 Výroční konference

Konference pacientských organizací "Neviditelné ženy" 2013

Ve dnech 22. - 23. listopadu 2013 se v Praze uskutečnila v Benediktinském opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích, Vyšehradská 49, Praha 2 již 13. výroční konference pacientských organizací žen s rakovinou prsu pod názvem „Neviditelné ženy“.
Ústředním tématem konference byla problematika pacientek s pokročilým karcinomem prsu.

Hlavní body programu:

1. den konference – pátek, 22. listopadu 2013
Ženy s pokročilým karcinomem prsu ve společnosti a jejich potřeb v ČR
Doc. Petra Tesařová, CSc., Onkologická klinika VFN a 1.LF UK. 
Projekt „Here and now“ – Neviditelné ženy
Marta Kostrová, reprezentantka ČR v ED
Zpráva a informace z konference ABCC2 Lisabon
Advanced Breast Cancer Second International Consensus Conference (ABC2), Eva Knappová
Příspěvky pacientek a hostů na téma konference, diskuze
Workshop: Neviditelné ženy mezi námi
Příspěvek zahraničního hosta na téma konference, diskuze
Terapie karcinomu prsu a následná dispenzarizace pacientek
Doc. MUDr. Vladimír Bella PhD., primář Mamologického oddělení Onkologického ústavu Sv. Alžbety, Bratislava, Slovensko
Následky upřednostnění alternativní medicíny před standardní léčbou u pacientek s nově diagnostikovaným karcinomem prsu – kazuistiky
PhDr. Erika Zámečníková, vedoucí sestra Mamologického oddělení Onkologického ústavu Sv. Alžbety, Bratislava, Slovensko.
2. den konference – sobota, 23. listopadu 2013
Hodnocení 11. panevropské konference ED, Praha
Marta Kostrová, reprezentantka ČR v ED
Zpráva z Advocacy Trainig Course v Miláně, Jitka Chudáčková - MH Plzeň
Jako já - prezentace portálu, Mgr. Michala Filipová
ONKO portál - prezentace portálu, Česká onkologická společnost JEP Brno
Bellis, Young and Cancer – sekce mladých pacientek - prezentace roční práce projektu
Koalice pro zdraví, Jana Petrenko
Zhodnocení a výstupy z workshopu na téma „Neviditelné ženy mezi námi“
Eva Knappová
Prezentace úspěšných projektů a činnosti pacientských organizací, diskuze
Slovo na závěr, zhodnocení konference, Eva Knappová

Fotogalerie ZDE

#aliancezen

Naposledy změněno úterý, 08 červenec 2014 14:36

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče