2016 Výroční konference

Ve dnech 18. - 19. listopadu 2016 se do Prahy sjely zástupkyně 34 pacientských organizací žen, které prošly nebo procházejí rakovinou prsu, aby se zúčastnily Výroční konference Aliance žen s rakovinou prsu. Letošní téma konference  - „ Psychologická podpora – důležitý průvodce každou peripetií našeho života, II. “.


V rámci programu zazněly  mimo jiné i následující příspěvky :

Význam onkopsychologické pomoci onkologicky nemocným pacientkám - Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc. (VFN v Praze a 1. lékařská fakulta UK)

Zhodnocení současné situace poskytované psychosociální péče a poradenství v ČR z pohledu nestátních a neveřejných institucí -Bc. Michaela Čadková Svejkovská, Dis. – Amelie, z.s. 

Zhodnocení proběhlého projektu 2016 „ Psychologická podpora - důležitý průvodce každou peripetií našeho života“ - Eva Knappová, ředitelka Aliance žen

Léky do koše nepatří – přednáška ke kampani - Mgr. Irena Storová, zástupkyně ředitele SÚKL

Bellis, prezentace roční práce projektu mladých pacientek - Ing. Nikola Samková, koordinátorka projektu

Neviditelné ženy - prezentace roční práce projektu - Libuše Žamberská, koordinátorka projektu

Novinky z mezinárodní spolupráce za rok 2016 - Marta Kostrová, Eva Knappová

Páteční program zakončila večer návštěva divadla Broadway s muzikálem Angelika.

#aliancezen

Naposledy změněno úterý, 22 listopad 2016 12:14

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče