Zdravá prsa pro NeslyšícíAliance žen s rakovinou prsu zastřešuje 45 organizací sdružujících ženy, které procházejí nebo prošly rakovinou prsu. Zároveň organizuje vlastní projekty, které se věnují onkologicky nemocným a šíří důležitost prevence. Patří mezi ně například projekt Bellis zaměřený na mladé ženy do 45 let věku, preventivní projekt Ostře sledovaná prsa, Neviditelné ženy - projekt zabývající se problematikou žen s pokročilým karcinomem prsu a také projekt Zdravá prsa pro neslyšící.
Cílem projektu Zdravá prsa pro neslyšící je informovat komunitu neslyšících o problematice rakoviny prsu a zdůraznit důležitost prevence. Projekt komunikuje prostřednictvím českého znakového jazyka, který je pro neslyšící osoby jazykem mateřským.
V rámci projektu jsou do českého znakového jazyka přeloženy různé texty o prevenci a léčbě nádorového onemocnění prsou nebo osobní příběhy pacientek, také začíná vznikat slovník důležitých pojmů.
Projekt Zdravá prsa pro neslyšící vzniká díky finanční podpoře společnosti AVON, která organizuje AVON Pochod - největší akci svého druhu u nás! Díky finanční podpoře AVONu je zpřístupněn nejen Pochod, ale i další související aktivity pro neslyšící veřejnost, vznik videí na web a facebook, či nákladů souvisejících s provozem - zaměstnání koordinátorky, či náklady na tlumočení porad, schůzek atd.
Sledujte Facebook Zdravá prsa pro neslyšící, aby Vám neunikla žádná důležitá informace!

https://www.facebook.com/zdravaprsaproneslysici/

https://www.instagram.com/zdrava_prsa_pro_neslysici/

Video - Zdravá prsa pro neslyšící

#aliancezen


  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče