25. let Ústeckého Arcusu, z.s. ...a jedeme dál...

Aliance žen s rakovinou prsu blahopřeje Ústeckému Arcusu, z.s. - spolku onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel a děkuje za jejich 25-ti letou práci a pomoc. Dne 2. října 2018 v prostorách Domu kultury oslavili 25. výročí od svého založení.

U zrodu ÚA stály ženy, které samy prošly onkologickou léčbou a měly potřebu pomáhat ženám s podobným onemocněním. Dnes má ÚA už svou, poměrně rozsáhlou, členskou základnu a svým členkám a členům nabízí celou řadu nejrůznějších aktivit.

Mezi velmi oblíbené patří především rekondiční pobyty, cvičení s plaváním v RHC bazénu, cvičení s fyzioterapeutem a pravidelná setkávání členů, jejichž součástí bývají i přednášky na aktuální témata.

Chloubou ÚA je Hobby klub – svépomocná skupina – kde se naše členky pravidelně setkávají, věnují se rukodělné činnosti (při práci s látkou, papírem, vlnou, keramickou hlínou..) a zároveň sdílí své každodenní starosti i radosti. Své výrobky pak vystavují na různých výstavkách a na veletrhu sociálních služeb.

Od roku 2007 je ÚA registrovaným poskytovatelem sociální služby Odborné sociální poradenství dle zákona 108/2006.

Slavnostní setkání mělo svůj pestrý program (vystoupení dětí, módní přehlídku, hudební produkci..) a kromě našich členů se ho zúčastnili i nejrůznější hosté, mimo jiné i hosté z řad vedení Ústeckého magistrátu

#aliancezen

Last modified on Monday, 15 October 2018 07:53

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče