Evropská koalice onkologických pacientů informuje o koronaviru

Co by měli onkopacienti vědět o novém koronaviru?

Koronavirus COVID-19 infikuje všechny věkové kategorie, starší lidé a lidé trpící nějakou nevyléčitelnou nemocí (např. astma, diabetes, srdeční problémy) jsou nejzranitelnější a jejich onemocnění má těžší průběh.

Jenom málo zemí bralo v lednu vážně zprávy z Číny, až když WHO (Světová zdravotnická organizace) vyhodnotila situaci jako globální pandemii, rapidně vzrostl zájem všech včetně onkologických pacientů o nejnovější detailní informace o šířící se nákaze. Kromě zdravotnických a politických autorit jednotlivých zemí s aktuálními doporučeními ale i zákazy zaměřenými na eliminaci šíření koronavirové  nákazy, poskytují a zveřejňují relevantní informace i různé odborné subjekty (pro onkologické pacienty např. Americká onkologická společnost ASCO, Evropská onkologická asociace ESMO, ECCO a další.

 ECPC - Evropská koalice onkologických pacientů s největším počtem členských onkologických organizací zemí Evropy i mimo Evropy (450) vám podává stručný přehled nejdůležitějších informací z uvedených důvěryhodných zdrojů:

Příčiny a původ koronaviru nejsou jasné. Zvláštní rizikovou skupinou jsou onkologičtí pacienti. Jsou tedy onkologičtí pacienti vystaveni zvýšenému riziku nákazy koronavirem?

Předeším je třeba disciplinovaně dodržovat všechna opatření, která umožní zredukovat možnost nakazit se nebo nakazit jiné. Nejúčinnější a nejdůležitější „lék“ je zůstat doma; dále - často a důkladně si myjte ruce, vyhýbejte se doteku očí, úst, udržujte vzdálenost od jiných osob, používejte nejlépe jednorázové kapesníčky a pak je vyhoďte; pokud se necítíte dobře, telefonicky se spojte se svým lékařem a sledujte aktuální informace světových, evropských, národních i místních orgánů a odborných společností. Zajímejte se o druhé a podpořte se navzájem, udržujte přes internet a telefon kontakt se svými blízkými.

Uvědomte si a akceptujte tuto stresující dobu, restrikční opatření jsou nejlepší cestou pro ochranu nás všech. Je to výzva, kdy můžeme ukázat svou společenskou odpovědnost – z domova udržovat společenské kontakty a projevit zájem o své blízké, pečovat o sebe, udržovat zdravý životní styl, relaxovat a věnovat se svým koníčkům.

 ECPC vytvořila a zprovoznila webovou stránku zaměřenou na COVID-19, aby mohla uvést nejnovější informace týkající se pandemie všem svým členům v 450 onkologických organizacích různých zemí.

Tato stránka čerpá informace z výše uvedených důvěryhodných zdrojů a je přehledně rozčleněna do 4 sekcí, reagujících na urgentní potřeby všech onkologických pacientů:

-         požadavky členských organizací na urgentní pomoc

-         možnosti získání fondů v rámci grantů v souvislosti s COVID-19

-         příspěvky a reakce členských organizací

-         zdroje informací – aktuální informace z pacientských a odborných zdravotnických organizací

 

Všechny další informace z ECPC a ED budeme přehledně uvádět na našich webových stránkách.

 M. Kostrová, národ. zástupce pro ED a ECPC

 

 

 

 

 

 

 

#aliancezen

Last modified on Thursday, 16 April 2020 12:24

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče