Naše účast na brněnských onkologických dnech 2013

V dubnu se konaly tradiční Brněnské onkologické dny pro lékaře, zdravotnické pracovníky i pacienské organizace.
V dubnu se konaly tradiční Brněnské onkologické dny pro lékaře, zdravotnické pracovníky i pacienské organizace. Jako každým rokem se také ALEN přihlásil k účasti na této odborné akci pořádané Masarykovým onkologickým ústavem v Brně. Konference probíhala pod jednou střechou v kongresovém centru pavilonu E na brněnském výstavišti.

Tentokrát jsme měly možnost nejen se zúčastnit přednášek (některé byly pro nás moc odborné) a workshopů, ale také prezentovat činnost své organizace (letáky ALEN, Informační zpravodaje, fotky z akcí, knížka příběhů Ztráty a nálezy - dostala se až do Nemocnice Pelhřimov). Aliance žen s rakovinou prsu vytvořila ve svém stánku příjemné zázemí pro pacientské organizace. Společně s členkami klubu Diana Brno (Evou Najvarovou, Mílou Gruberovou a Zdenou Vlahovou) jsme si rozdělily služby a předávaly zájemcům informace o pomoci, kterou nabízíme, o prevenci a hlavně o samovyšetřování. Eva z Brna bravurně předváděla a vysvětlovala zájemcům z řad hlavně mladých žen samovyšetření prsu a jeho důležitost. Na výukovém modelu prsu (Fantomu) si mohli zájemci i v praxi vyzkoušet, co v prsu mají hledat, jak vypadá bulka, jak postupovat při vyšetření atd.

V našem stánku se sešly na hodinové rozpravě kromě Nadi Bílé z Aliance žen s rakovinou prsu i zástupkyně Klubu Diana Brno, Sdružení ALEN Praha, Českého ILCO (Marie Ředinová), Onkoportálu (ověřené onkologické informace a služby pro pacienty, rodinné příslušníky a veřejnost - www.onkoportal.cz - linka 800 100 259), Onkomajáku (Pavla Freij) a Mammahelpu (Jana Drexlerová). Vzájemně jsme se lépe poznaly a probíraly to, co jednotlivá sdružení dělají, co je spojuje a co je trápí. Setkání přineslo všem zúčastněným nové informace, výměna zkušeností je pro nás velmi důležitá. Velmi oceňuji přínos pro ALEN, pro Alianci žen s rakovinou prsu i pro Naďu, která se s takovouto činností teprve seznamovala.

Na závěr druhého kongresového dne proběhlo v salonku setkání řady lékařů, kteří v živé diskusí zodpovídali dotazy veřejnosti o rizicích rakoviny, o prevenci, léčbě i nových poznatcích a výzkumu.
Za víc jak hodinu zodpověděli přes 50 dotazů. Záznam této diskuse najdete na www.mojemedicina.cz.

Za ALEN se zúčastnila Brněnských onkologických dní Daniela
Technickou podporu našla v Milanovi

Brno - duben 2013

#aliancezen

Last modified on Friday, 20 September 2013 09:31

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče