NGO Market a naše účast na veletrhu

Letos jsme se opět účastnily Veletrhu neziskových organizací NGO Market, který pořádala Nadace Forum 2000 již tradičně v příjemném prostoru Národní technické knihovny v Dejvicích - s vyhovujícím zázemím a možností dobrého občerstvení v kavárně Traverza. 

Hlavní letošní téma bylo "Občanství a aktivní občanská participace".

Veletrhu se zúčastnilo na 200 vystavovatelů. Zdá se mi, že lidí, kteří chtějí pomáhat, přibývá a všichni chtějí být vidět na veletrhu.Všichni jsou otevřeni široké veřejnosti, která má naopak možnost poznat jednotlivé organizace a navázat spolupráci.

ALEN měl na veletrhu také panel a stolek, kde nabízela pomoc, informace, tištěné materiály, zpravodaje a letáčky, knížku Ztráty a nálezy a tričko se čtyřlístkem. Tyto předměty jsme také nabídly do slosování a výherci si je u nás vyzvedli. Alenky ve stánku ochotně pomáhaly a nabízely zvláště mladým ženám edukaci samovyšetřování prsu na výukovém modelu. Blízko nás byl Charity shop Domova Sue Ryder, stánek Ligy proti rakovině a Mammahelpu. Ve stánku Aliance žen s rakovinou prsu měla službu kromě ředitelky Aliance Evy Knappové také Eva z Klubu ŽAP, v přízemí byl stánek o.s. Amélie, Svazu tělesně postižených, který známe z Karlína, a mnoha dalších organizací s různými cíli a různou klientelou.

Veletrh je místem, kde se setkávají zástupci neziskových organizací z celé ČR. Předávají si navzájem zkušenosti, informace a nápady pro svou další činnost. Měly jsme možnost účastnit se také doprovodného programu a seminářů. Vybrala jsem si téma Jak vytvořit fundraisinovou strategii, seminář byl ovšem v angličtině a tlumočení někdy nestačilo.

Za pomoc děkuji všem našim zúčastněným členkám - Jindře, Haně Kudelové, Věře Uhrové, Ivě Ipserové, Vieročce, Marcele Balt. a Libušce Hobzové.

Daniela Kelišová
Klub ALEN, Praha

#aliancezen

Last modified on Friday, 21 February 2014 11:24

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče