Regionální setkání onkologických organizací

Onkologické organizace na severní Moravě velmi úzce už několik let spolupracují.
Onkologické organizace na severní Moravě velmi úzce už několik let spolupracují, vedení organizací se schází každý rok v listopadu, předávají si zkušenosti, nápady a plánují společnou akci zástupců jednotlivých organizací pro příští rok. První akcí byl Májový pětiboj v Karviné, loni jsme byli na exkurzi na Landeku, kterou zorganizovala onko organizace Amazonky Ostrava a letos jsme organizovaly setkání u nás v Havířově.
Společné setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 11.7.2013 v Centru volnočasových aktivit , setkali se zde zástupci organizací INNA o .s. Havířov s kolegyněmi z Amazonek Ostrava, Klubu Marie Třinec, Naděje Karviná, Niké Krnov, Profit 12 Bohumín. Bohužel se nezúčastnili zástupci organizací z Frýdku a z Opavy.
Velmi si ceníme toho, že na naše setkání přijela z Prahy paní ředitelka „ Aliance žen s rakovinou prsu" paní Eva Knappová. Bylo nám líto, že pozvaný zástupce z Magistrátu Havířov se naší akce nezúčastnil. Chápeme však, že jsou prázdniny a dovolené.
Protože naši prioritou je sdružování a zábava, celý program byl v této atmosféře. Vystoupil folklórní soubor "Havířovské babky", které nám zazpívaly a zarecitovaly básničky v místním slezském nářečí. Datyňské amatérské divadlo, které se rovněž snaží o udržení místního nářečí, vystoupilo se scénkou „Zastávka".
Pohovořily jsme o tom, jak se nám daří a co se nám za poslední rok v organizacích podařilo uskutečnit. Zahrály jsme si zábavnou hru, popovídaly si v menších skupinkách, a protože se počasí vylepšilo, vyzkoušely jsme si na zahradě Centra volnočasových aktivit i zabudované posilovací stroje, které tam máme díky Magistrátu města Havířov a sponzorům. Program se kolegyním líbil, což nás velmi potěšilo. Zároveň jsme si domluvily setkání koncem roku v Třinci, kde budeme plánovat další společné setkání. Doufáme, že i paní ředitelce Aliance se u nás líbilo a že se příští rok zase uvidíme.
Na závěr bych chtěla touto cestou poděkovat našim sponzorům, Magistrátu města Havířov a firmě Erpeko za materiální příspěvky a firmě Janesstav za finanční příspěvek. Děkujeme.
Za INNA o. s. Havířov Marta Marčová
V Havířově 15.7.2013

#aliancezen

Last modified on Thursday, 29 August 2013 06:39

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče