STANOVISKO EVROPSKÉHO PACIENTSKÉHO FÓRA K PANDEMII NOVÉHO KORONAVIRU

10.3. vyhlásila Světová zdravotnická  organizace šíření nákazy novým koronavirem za pandemii. Generální ředitel WHO varoval, že v souvislosti se zhoršující situaci budou muset jednotlivé země najít rovnováhu mezi ochranou zdraví občanů, minimalizací ekonomických a sociálních problémů a respektováním lidských práv.

EPF (Evropské pacientské fórum) apeluje na členské země, aby jednaly rychle a zodpovědně a přijaly taková opatření, které zajistí dostatečnou kapacitu zdravotního systému v bitvě se šířením nákazy.

Zajistit včasnou a bezpečnou léčbu.

Obzvlášť rizikovou skupinou jsou pacienti s chronickými nemocemi (diabetes, srdeční problémy, oslabená imunita, respirační nemoci a vysoký tlak) a lidé vyššího věku. To je významné procento populace, jelikož v Evropě žije 150 milionů lidí s chronickou nemocí a 50 milionů s více než jednou nemoci.

Apelujeme na členské země, aby zavedly účinná opatření na jejich ochranu především všestrannou podporou nemocnic a zdravotnického personálu.

 

Situace v Itálii jasně ukázala, že i když jsou nemocnice přetížené, pořád jsou tady i pacienti s rakovinou nebo jinou životohrožující nemocí, která potřebuje urgentně řešit.

Solidarita

Situace v zemích je různá v bitvě s pandemií, proto EPF apeluje na Evropskou komisi, aby urychleně jednala a zajistila přesun vybavení tam, kde je to nezbytné.

 EPF apeluje na každého, kdo může pomoci jakýmkoliv způsobem v bitvě s pandemií nového koronaviru.

Krize způsobená novým koronavirem COVID-19 rapídně odhaluje slabá místa v našich zdravotnických systémech a velice zásadně zkouší soudržnost Evropské unie. Zároveň dokazuje, že posílení strategie zdravotnických systémů není jenom záležitostí jednotlivých zemí, ale stává se naléhavou evropskou i globální prioritou.

 


 

#aliancezen

Last modified on Wednesday, 18 March 2020 10:59

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče