Výroční konference 2018

Aliance žen s rakovinou prsu uspořádala ve dnech 23. - 24. listopadu výroční konferenci na téma "Práva pacienta a komunikace ve zdravotnictví", které se zúčastnilo téměř 80 pacientek, zástupkyň pacientských organizací z celé ČR. A jestli o nějakém místě platí, že má ohromnou energii a nepopsatelnou sílu, tak je to právě místo našeho setkání - Emauzský klášter.

V  úvodu konference přivítala přítomné ředitelka Eva Knappová a předsedkyně správní rady MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD. a uvedla téma konference, které jak už obsah napovídá, byl věnován možnosti komunikace zdravotnického zařízení s pacientem, o čemž přednášela PhDr. Zuzana Joukalová z MOÚ Brno. O praktických zkušenostech dobrovolnic ze spolupráce s KOCy přednášela Bc. Michaela Čadková Švejkovská z Amelie, z.s. Dále byl představen projekt DIPEX - Hovory o zdraví a také projekt Zdravá prsa pro neslyšící, který prezentovala ve znakovém jazyce Veronika Rafflerová.
Velká diskuse proběhla po přednášce Doc. MUDr. Jany Prausové, předsedkyně ČOS JEP, která spolu s praktickou lékařkou MUDr. Kateřinou Maškovou vysvětlovaly novou strukturu dispenzární péče o onkologické pacienty. Zástupkyně pacientských organizací byly vděčné za toto téma, protože se mohly dotazovat, jak bude probíhat další léčba onkologických pacientů u praktických lékařů přímo praktika a naopak paní docentka vysvětlovala další důvody, výhody, změny v dispenzární péči apod.
V průběhu konference byla také zhodnocena práce platformy Hlas pacientek a roční prezentace projektu Neviditelné ženy, který koordinuje s plným nasazením Líba Žamberská. Petra Svobodová, jako koordinátorka,  prezentovala roční práci Bellis. Vystoupila také reprezentantka ČR pro zahraničí Marta Kostrová, která podala informaci z mezinárodní spolupráce.
Ředitelka Eva Knappová zhodnotila proběhlý projekt psychologických seminářů Práva pacienta a komunikace ve zdravotnictví a také kampaň Ostře sledovaná prsa a její budoucnost. Následovala diskuse, prezentace úspěšných projektů a práce pacientských organizací.
Na večerní program byl připraven Charitativní koncert Štefana Margity v Kostele svatého Šimona a Judy, který pro pacientky s rakovinou prsu pořádal Dialog Jessenius.

#aliancezen

Last modified on Thursday, 29 November 2018 08:35

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče