Europa Donna - Pracovní plán a projekty

ED zveřejnila svůj výhledový plán do r. 2023, který má 3 hlavní složky:

-          Posílení ED

-          Posílení spolupráce mezi členskými zeměmi

-          Udržení silné pozice v rámci Evropy

 

Významným krokem bylo přijetí Marzie Zambon do výboru ED a to na pozici experta na vnější vztahy. Výkonní ředitelka ED Susan Knox omezila svoji působení v ED na půl úvazku.

FINANCOVÁNÍ:                                                                                                                              Permanentní výzvou pro ED je financování její práce a projektů, každý sponzoring má platnost jenom 1 rok. Aktuálně má ED 14 komerčních sponzorů a 2 neziskové organizace. ESO (Evropská škola onkologie) zdvojnásobila svůj příspěvek ED a více projektů včetně jejich financování je ve fáze schvalování. Osvědčily se pravidelná setkání se sponzory.

INICIATIVA EVROPSKÉ KOMISE O RAKOVINĚ PRSU:                                                                          ED podporuje práci 2 výzkumných týmů EK zaměřených na kvalitu diagnózy a léčby nádorů prsu v členských zemích, projekt má byt dokončen do konce roku 2020. Výsledky jsou pravidelně prezentovány na konferencích a publikovány.

ED se také aktivně podílí na výzkumu a hodnocení v oblasti nádorů prsu, spolupracuje s významnými institucemi a experty v rámci projektů klinických studií.

VZDĚLÁVÁNÍ – EDUKACE:                                                                                                              ED je spoluorganizátorem mezinárodní konference EBCC -12 v Barceloně, letos přeložené na 30.9.-2.10. Je to jediná vědecká konference, kde má pacientská organizace rovnocenné postavení. Program bude zajímavý a zahrne problematiku prevence, včasné diagnózy, screeningu, léčby i následné péče, otázky kvality života pacientů v remisi, paliativní péče, výzkum, metastatické stadium a psychologická podpora.

-          MBC webinář – poprvé místo konference pro metastatické pacientky, série 3 webinářů zaměřených na kvalitu života metastatických pacientek, jejich potřeby a nejnovější výzkum

-          Virtuální setkání Marzie Zambon s národními reprezentanty členských zemí ED (duben)

-          Školení pro obhájce pacientek v listopadu v Miláně, každou členskou zemi reprezentují 2 účastnice

-          Publikace – stěžejní oblast práce ED, v elektronické formě vydává výroční zprávy, Newsletter a po dokončení projektu Iniciativy Evropské komise vyjde Průvodce obhájců Iniciativou ECIBC

-          Web – je zdrojem informací, odkazů na různé důležité informace pro pacientky i odborné pracovníky, tiskové zprávy i informace o konferencích, BHD kampaň věnovaná prevenci, nově existuje i stránka pro metastatické pacientky

ED spolupracuje s významnými evropskými a světovými profesionálními onkologickými organizacemi a Evropským parlamentem i Evropskou komisí (někdejší prezidentka ED Stella Kyriakides je komisařkou pro zdraví).

Podnětů je spousta, věříme, že jako součást ED se budeme aktivně podílet a spolupracovat na jejich uskutečnění.

 

Marta Kostrová, národ. Zástupce ČR pro ED a ECPC

#aliancezen


  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče