WEBINÁŘ VĚNOVANÝ METASTATICKÝM PACIENTKÁM

30.- 31.10.  organizovala  ED –Evropská koalice proti rakovině prsu první webinář pro obhájce pacientek v metastatickém stadiu  na téma obhajoby metastatických pacientek. Věnoval se jejich nenaplněným potřebám i strategiím pomoci, což je prioritou koalice ED. Zúčastnilo se 32 žen z 18 členských zemí. Většina z nich byly metastatické pacientky, opakovaně nemocné anebo s 3-negat. karcinomem prsu, aktivní v pomoci stejně postiženým.

Výkonná ředitelka Susan Knox řekla, že i když se nemůžeme setkat osobně, ED nadále poskytuje obhájcům  MBC pacientek všech členských zemí nejnovější informace, dovednosti a vědomosti k zlepšení situace v jejich zemích.

 

Nejnovější výzkum a metody léčby prezentovala Fatima Cardoso, ředitelka prsního centra v Lisabone a Aliance ABC Global. Popsala terapie s limitovaným cílem u metastatického stadia (tzn. endokrinní terapie, anti –HER2 terapie, BRCA), chemoterapie a nové možnosti jejich aplikace. Zdůraznila, že je potřebný další výzkum  na identifikaci nových biomarkerů pro ještě šetrnější léčbu a směrem k cíli změnit metastatické stadium na chronickou nemoc.

Dr.Anne May z Nizozemí popsala v rámci jejich projektu PREFFERABLE přínos fyzického cvičení ke zlepšení kvality života po léčbě. U primárního nádoru pomáhá aerobic a speciální cviky snížit pocit únavy, úzkosti a deprese.

Pro metastatické stadium se testuje program PREFFERABLE  EFFECT , speciální 9-měsíční cvičebný program a jeho vliv na vedlejší účinky nemoci a léčby. Bohužel, koronavirová situace jej zbrzdila.

Rosana z ED Itálie popsala jejich program psycho-onkologické podpory v prsních centrech. Průzkum ukázal, že jenom čtvrtina pacientek hledajících psychickou podporu  se k ní skutečně dostane. V současnosti probíhá virtuální platforma  psychické pomoci.

Isabelle z Nizozemí založila organizaci na pomoc při hledání vhodného zaměstnání po prodělané rakovině potom, co po léčbě sama přišla o práci. Funguje spolupráce s nadnárodními společnostmi.

Obhájci metastatických pacientek měli možnost probrat naléhavé problémy ještě v rámci workshopů.

Celkově byl webinář určitě přínosem nejen pro zúčastněné.

 

Marta Kostrová,  zástupce pro ED a ECPC, projekt Neviditelné ženy

#aliancezen


  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče