Aktivity

25 let Klubu ŽAP
 
Při příležitosti 25. výročí uspořádal Klub ŽAP slavnostní  předvánoční  setkání členek a přátel Klubu ŽAP v reprezentačních prostorách hotelu Internacional. Celý program profesionálně moderovala PhDr. Miroslava Kopicová, zpěvem a hudbou provázel pan Jaromír Jansa.
Na uvítanou příchozí obdrželi tašku s kalendářem Klubu ŽAP, brožurku „Milníky 1993 – 2018“, která je provede čtvrtstoletím činnosti Klubu, kuchařku s 25 osvědčenými recepty od našich děvčat a „Praktického pomocníka pro rok 2019“.
V sále  byly  vystaveny kroniky Klubu, fotografie z rekondic, výletů a ostatních aktivit našich členek, dále jsme zde představily výrobky, které  při ergoterapii vyrábí šikovné ruce našich děvčat.
Po úvodním slovu paní Marty Křečkové – předsedkyně Klubu ŽAP přišly se svými pozdravy a dárky naše kamarádky ze spřátelených organizací. Za Ligu proti rakovině  nám  další úspěchy v činnosti popřála  paní ředitelka  Iva Kurcová, za Alianci žen s rakovinou prsu paní ředitelka Eva Knapp, stejně tak  pozvaní hosté z Klubu Alen, Benkonu, Mamma help a bratislavských Venuší.
Večer proběhl ve velmi přátelské atmosféře. Šporkovo trio a jeho hosté přiblížili tajemnou atmosféru Vánoc svým pásmem „Malé noční zastavení“, paní Jana Rychterová nás potěšila svými šansony.
Všechny ženy byly při odchodu obdarovány červenými tulipány, které předával náš  ŽAPák Petr, jeden ze dvou zástupců mužů v našem Klubu. Setkání se, dle mínění hostů,  opravdu vydařilo za což patří velký dík  nejen děvčatům z výboru ŽAP, které celou akci připravovaly, ale  také našim sponzorům : Hotelu Internacional,  AVON, HELLADA, BIOMEDICA, SARA LEE, Cukrárna Hájek – Hájková, díky kterým  jsme mohli  připravit pro své členy a hosty bohatou tombolu a vynikající pohoštění.
Také my v Českých Budějovicích bychom chtěli připomenout 25. výročí založení našeho klubu.
 Z iniciativy pacientky onkologie ing. Dany Ventlukové,  za podpory MUDr. Miluše Dolečkové, lékařky z onkologického oddělení nemocnice Č. Budějovice, jsme se v roce 1991 zúčastnily na zakládajícím sněmu dobrovolníků z celé republiky. Vznikla organizace s celostátní působností ARCUS  Sdružení onkologických pacientů se sídlem v České Lípě. Předsedkyní byla zvolena Jana Kavková (Koželská). Ing. Dana Ventulová z našeho klubu, byla zvolena do funkce místopředsedkyně a členkou revizní komise byla zvolena Edith Šrámková
Předsedkyní klubu ČB byla ing. Ventluková do roku 1993, poté byla předsedkyní Míša Bouchalová do roku 1994 a po ustanovení samostatné organizce, byla zvolena předsedkyní  ARCUS – Život SOP České Budějovice Marie Kopřivová. V únoru 1994 jsme byli zaregistrováni u MVČR.
Paní Kopřivová vedla klub až do roku 2004, kdy převzala funkci Edith Śrámková a za podpory ekonomky Evy Herdové a Dáši Kloudové vedou klub doposud.  
 Po založení klubu, bylo naším hlavním cílem poskytnout široké veřejnosti co nejvíce informací o našem onemocnění a hlavně odbourat velkou bariéru mezi pacienty s nádorovým onemocněním. V té době nebylo nikde možné získat podrobnější informace pro diagnostikované pacienty o jejich nemoci. O prevenci ani nemluvě. Vše bylo tabu. Chtěli jsme nabídnout osobní příklad, poznatky, zážitky a přístup k onemocnění a jeho náročné léčbě všem, kteří měli zájem. Během necelého roku jsme měli už 80 členů z řad pacientů, rodinných příslušníků a přátel. Poskytovali jsme osobní rozhovory s pacienty, psychosociální podporu, pomoc rodinným příslušníkům a hlavně zázemí a podporu v době jejich nemoci. Nejoblíbenějšími akcemi byly akce společenské (divadlo, koncerty, oslavy narozenin apod.). Ze všech aktivit nám významně pomáhaly společné rekondiční pobyty. Každý rok jsme pořádali pravidelně 3 pobyty po 7 dnech, kterých se účastnili, pokud bylo přání pacientek i jejich rodinní příslušníci. Garantem pobytů po lékařské stránce byla  MUDr. Hanna Šiffnerová z onkologie nemocnice v Č.B. Zajímavé byly besedy s lékaři - onkology, psychology a jiným zajímavými hosty. Poznávali jsme společně Krkonoše, Jeseníky i Šumavu. Taky jsme využívali lázeňských zařízení v Mariánských a Františkových Lázních. Naše členky Sokola České Budějovice pravidelně nacvičovaly na Slety a jiné slavnosti a to vše využíváme dodnes k naší činnosti. Pravidelně jsme spoluorganizátoři Květinového dne  - Českého dne proti rakovině.
Naše začátky byly opravdu složité a někdy hodně náročné bez podpory sponzorů, šíření informací nešlo tak snadno jako dnes v době počítačů apod. S radostí ale sledujeme, že to vše co jsme v roce 1991 započaly, má stále vzestupný okruh aktivit a i my se snažíme stále pokračovat
       
Organizační tým ARCUS – Život z.s. Č. Budějovice
                Edith Šrámková, Eva Herdová, Dagmar Kloudová   
 
Již delší dobu zvažujeme realizaci přednášek, zaměřených na prevenci rakoviny prsu a nácvik samovyšetřování. Ačkoliv jsme dlouholeté pacientky, dosud máme málo zkušeností v této oblasti a s tím spojené obavy. Požádaly jsme proto naše milé kamarádky z klubu ŽAP Praha, které mají s přednáškami již bohaté zkušenosti, zda by mohly provést u nás v Benešově "ukázkovou přednášku". Našemu přání bylo ochotně vyhověno a i přes nepřízeň počasí dne 12. února přijely tři ŽAPKY autobusem do Benešova (Dana Hypšová, Mgr. Jarka Petrová a Jana Krejcarová). Celý příspěvek si můžete přečíst.
kolegyně z pacientské organizace Kapka 97, poslaly nové a zajímavé informace kolem osudu krabičky zvané "keška", která byla založena při příležitosti Pochodu proti rakovině konaného roku 2011.
Onkologická organizace INNA o. s. Havířov a VENUŠA Liptovský Mikuláš ze Slovenska spolupracují už od 18.6.2011. Dne 19. 9. 2013 zorganizovala havířovská INNA v pořadí už čtvrté zajímavé setkání , tentokrát na Hrčavě.
Při příležitosti 25. výročí založení Klubu Diana proběhlo v pondělí 7. října 2013 v hotelu Slovan setkání pozvaných hostů a členů Klubu Diana – sdružení onkologicky nemocných a přátel.
Organizace ONKO ISIS Opava oslavila letos v listopadu 15 let od založení. Ke zpříjemnění toho zvláštního dne připravili studenti Církevní konzervatoře krásný koncert.

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče