2006 - Dokážeš to - Proplujem spolu peřejí

Proplujem spolu peřejí

Dovolujeme si vás pozvat na celostátní setkání zástupkyň pacientských organizací Dokážeš to taky 2006!
Proplujem spolu peřejí!


Pořádá: Aliance českých organizací a žen s rakovinou prsu, o.p.s., Termín: 23.–28.5.2006
Motto:
Jsme na jedné lodi – pomáhejme si navzájem, podržme jedna druhou a pak se nám podaří proplout všemi úskalími, překonat překážky, udržet se nad vodou, i když je sebevíc zrádná a rozbouřená…
Scénář akce a časový harmonogram:
Akce má dvě části:
A - vodáckou
pro 35 osob – splutí Vltavy z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny na raftech (6 dní)
B – suchozemskou
pro 90 osob – celostátní setkání zástupkyň pacientských organizací (4 dny)

A - Rafťačky:
1. den (úterý 23.5.)
příjezd vlakem do Vyššího Brodu (19.23), nocleh Penzion Klášter.
2. den
nástup v loděnici v 10.00, do 12.00 výcvik s instruktorem, oběd, setkání s novináři, 14.00 start (plavba s instruktorem), vylodění a ubytování v Rožmberku.
3. den
start dle počasí, cíl loděnice u Českého Krumlova, (plavba bez instruktora), nocleh Krumlov (Penzion 99).
4. den
prohlídka Krumlova, oběd, 14.00 manifestační sjíždění 4 krumlovských jezů (s instruktorem), večeře a nocleh v Krumlově (Penzion 99).
5. den
podle počasí start v Krumlově (plavba bez instruktora), konečný cíl odpoledne ve Zlaté Koruně (uvítání ostatními účastníky), společný večer a nocleh v areálu Pod Kletí.
6. den
po snídani odjezd domů (vlak z Holubova).


B - Suchozemky
1. den (čtvrtek 25.5.)
v průběhu dne příjezd do areálu Pod Kletí (vlakem do Holubova, cca 3 km pěšky, odvoz báglů), ubytování, teplá večeře (jednotná).

2. den
snídaně, pěší výlet na Dívčí kameny (tam i zpět 12 km), odpoledne v areálu jízda na koních (nepovinná!), po večeři lanovkou na Kleť, observatoř, noční sestup pěšky.
3. den
snídaně, busem do Zlaté Koruny, prohlídka kláštera, oběd ve městě, odpoledne přivítání rafťaček v cíli, busem do areálu, po večeři společně program v areálu – táborák, hudba a mnohá překvapení!
4. den
po snídani odjezd domů (vlakem z Holubova).

Pro akci A i B je každopádně třeba vyslat pouze fyzicky zdatné, otužilé a neufňukané osoby!
Všichni účastníci mají organizátorem, resp. firmou Roche uhrazeno ubytování, dále je hrazena doprava busem do Zlaté Koruny a zpět, lanovka na Kleť, vstupné do kláštera, sobotní večerní program.
Rafty, pádla, vesty, instruktor – je zajištěno (a zčásti sponzorováno) firmou Ingetour, která je partnerem akce.
Každá účastnice dostane tričko s logem akce.
Těšíme se na setkání s vámi v peřejích!

#aliancezen


  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče