Semináře 2012

Aliance žen s rakovinou prsu zahájila sérii seminářů na téma Průlomová bolest, kterou pořádá ve spolupráci se společností Richter Gedeon (www.richtergedeon.cz)

První dva semináře již úspěšně proběhly v Praze a Ostravě. Další pak jsou naplánované v podzimních měsících také v těchto dalších městech: Krnov, České Budějovice, Olomouc, Brno, Hradec Králové, Plzeň, Zlín a Most. Datum, čas a místo konání v konkrétním městě se dozvíte zde.

S tímto závažným onemocnění přicházejí nejčastěji do styku onkologičtí pacienti – jedná se o obtížně zvladatelný záchvat bolesti, která mimořádně rychle nastupuje a svou intenzitou vysoce převyšuje dosud poznané bolestivé stavy. U nemocných se objevují stavy deprese a úzkosti a v mnoha případech i nespokojenost se stávající léčbou, což má za následek i častější návštěvy u lékaře.

Průlomová bolest je velmi silná bolest, která přichází náhle a rychle a maximální intenzity dosahuje v řádu několika minut (5 až 7). Záchvaty průlomové bolesti „prolamují“ účinky léků, které pacient užívá pro zmírnění chronické – „normální“ bolesti. Průlomová bolest je popisována jako nesnesitelně krutá bolest, která se objevuje 1 až 5x za den a trvá obvykle 20 až 40 minut.

U nemocných se objevují stavy deprese a úzkosti a v mnoha případech i nespokojenost se stávající léčbou, což má za následek i častější návštěvy u lékaře. Průlomová bolest se obecně nejčastěji vyskytuje u pacientů s nádorovým onemocněním, ti jsou také nejvíce ohroženi. Může být důsledkem růstu nádoru, léčby nádoru nebo vzdálených metastáz.

Základním pravidlem zůstává, že pokud se u pacienta objeví průlomová bolest nebo se její průběh zhorší, je nutné co nejdříve vyhledat lékařskou pomoc. Cíle léčby průlomové bolesti jsou komplexní. Vždy by mělo jít o:

1. Co nejrychlejší a co nejúčinnější úlevu od šokujícího záchvatu bolesti
2. Zlepšení emočního stavu nemocného
3. Zajištění klidného a bezbolestného spánku
4. Odstranění nebo zmírnění bolesti při tělesném klidu
5. Odstranění nebo zmírnění bolesti při tělesné aktivitě
6. Konečným cílem by mělo být dlouhodobé odstranění nebo výrazné zmírnění bolesti a dosažení co nejlepší kvality života nemocných.

Veškeré informace na www.prulomovabolest.cz

Semináře probíhají formou krátké přednášky. Větší čas je pak věnován konkrétním otázkám a odpovědím. Na seminář jsou zváni významní odborníci v oblasti onkologie a algeziologie.

Společnost Richter Gedeon:
Přední farmaceutická společnost s celosvětovou působností s více než 110letou tradicí (založena byla v roce 1901) a zkušenostmi ve výzkumu, vývoji a výrobě léčiv. V České republice, resp. V Československu, působí od roku 1956. V onkologii se soustřeďuje především na léčbu chronických a průlomových bolestí spojených s nádorovým onemocněním, hormonální léčbu karcinomu prsu a na vývoj nových biotechnologických léků.

Semináře ve spolupráci se společností Richter Gedeon bude Aliance žen s rakovinou prsu pořádat během celého roku 2012 a budou se konat v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Olomouci, Zlíně, Plzni a Krnově.

V Českých Budějovicích proběhl další ze seminářů k průlomové bolesti (24.10.2012)

Ve spolupráci se společností Richter Gedeon uspořádala Aliance žen s rakovinou prsu další vzdělávací seminář na téma Průlomová bolest u onkologických pacientů.
Seminář se uskutečnil v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích ve středu 24. října 2012 pro klub Arcus – Život SOP a pozvané hosty.
Úvodní přednášku připravil onkolog MUDr. Eduard Hájek, následující pak MUDr. Nataša Poperová z ambulance léčby bolesti. Oba velmi obšírně, věcně a srozumitelně vysvětlili podstatu průlomové bolesti a upozornili na moderní metody diagnostiky a léčby bolesti u onkologických pacientů.
Hlavním tématem byly opiáty, které při průlomové bolesti, pokud jsou podávány včas a ve správných dávkách odbornými lékaři, jsou pro pacienty výraznou pomocí při jejich potížích.
„ Nenápadné navyšování dávky není závislost,“ zdůraznila doktorka Poperová a připomněla, že se léčba nesmí náhle vysadit. Hovořila také o pojmu opiofobie. Je to strach z podávání opiátů, což označila jako nechuť některých zdravotníků přijmout zodpovědnost. Vede k ní především neporozumění termínům a nedostatek kvalitních informací.
Oba lékaři po přednáškách odpovídali na četné dotazy účastníků semináře, jak v plénu, tak i při osobních konzultacích.
Semináře Průlomová bolest u onkologických pacientů se konají díky společnosti Richter Gedeon, která semináře financuje, po celé republice ještě do konce listopadu. Českobudějovický seminář zorganizovala paní Edith Šrámková, která pozvala nejenom členky klubu ARCUS-Život SOP, ale také například zájemce z českobudějovické zdravotní školy.

V Krnově proběhl další ze seminářů k průlomové bolesti (20.9.2012)

Aliance žen s rakovinou prsu Praha pořádá ve spolupráci se společností Richter Gedeon sérii seminářů na téma Průlomová bolest u onkologických pacientů. V Krnově se tento seminář konal 20. září 2012 v prostorách SVČ Méďa. Organizačně byl zajišťován sdružením Onko Niké a hlavními posluchači byly hlavně členky tohoto sdružení – pacientky po onemocněním rakovinou prsu. Přesto se podařilo získat i poslouchače z řad veřejnosti, speciálními hosty byly studentky Střední zdravotnické školy v Krnově a jejich profesorky. Celkem se sešlo 64 návštěvníků. Problematiku průlomové bolesti, její průběh a diagnostiku i možnost i léčby vysvětlila posluchačkám MUDr. Marie Vaňková, onkoložka z Komplexního onkologického centra v Novém Jičíně a MUDr. Šárka Harabišová, algezioložka z Městské nemocnice v Ostravě. Zajímavý seminář vyvolal ze strany posluchaček mnoho dotazů, které byly k jejich spokojenosti zodpovězeny.

V Olomouci proběhl další ze seminářů k průlomové bolesti (25.10.2012)

Aliance žen s rakovinou prsu pořádá ve spolupráci se společností Richter Gedeon sérii seminářů na téma Průlomová bolest u onkologických pacientů. V Olomouci se konal tento seminář 25. října 2012 v konferenčním sále Hotelu Ibis. Přednášející odborníci – onkolog MUDr. Petr Beneš a algezioložka MUDr. Jarmila Hložková vysvětlili posluchačům problematiku průlomové bolesti a možnosti její efektivní léčby. V diskuzi pak zodpověděli na četné dotazy. Obě přednášky si mohli účastníci semináře odnést sebou v tištěné podobě. Seminář měl velice kladnou odezvu a proto děkujeme i touto cestou přednášejícím lékařům za jejich ochotu a čas nám věnovaný.

V Brně proběhl další ze seminářů k průlomové bolesti (12. 11.2012)

V brněnském Sále Řádu Milosrdných bratří Čech a Moravy se 12. listopadu 2012 dopoledne konal další ze seriálu seminářů na téma průlomové bolesti u onkologicky nemocných pacientů pořádaných Aliancí žen s rakovinou prsu ve spolupráci s firmou Richter Gedeon Plc. Semináře se účastnilo téměř 40 posluchaček z obou brněnských pacientských organizací, ale i ze spolupracující organizace - dobrovolného sdružení stomiků – České ILCO. Více se o semináři dozvíte ZDE.

V  Hradci Králové proběhl další ze seminářů k průlomové bolesti (14. 11.2012)

Další ze série seminářů o průlomové bolesti, které pořádá Aliance ve spolupráci s firmou Richter Gedeon se uskutečnil dne 14. 11. 2012 v Hradci Králové v konferenční místnosti hotelu U Královny Elišky.

Přednášející lékaři – MUDr. Jindřich Kopecký z onkologické kliniky FN Hradec Králové a MUDr. Jana Hrubešová, vedoucí lékařka pro léčbu bolesti ve FN Hradec Králové vysvětlili posluchačům problematiku průlomové bolesti a také zodpověděli na četné dotazy posluchačů. Přednášejícím lékařům děkujeme i touto cestou za jejich čas a milý přístup k nám posluchačům.


Praha 2012
Seminář „Jak nevyhořet“

Koncem září uspořádala Aliance žen s rakovinou prsu pro své pacientské organizace seminář pod názvem „Jak nevyhořet“. Seminář vedla psycholožka Martina Hýžová, toho času na rodičovské dovolené, která má několikaleté zkušenosti z práce věnované péči o děti a seniory.
Syndrom vyhoření je stav fyzického, emocionálního a mentálního vyčerpání, vyčerpání ve všech rovinách, jehož původcem je dlouhodobá činnost pro druhé, dlouhodobé pobývání v emocionálně náročných situacích. Syndrom vyhoření (má i své číslo v seznamu diagnóz) postihuje právě ty, kteří nejvíce pracují s lidmi – lékaře, zdravotní sestry, učitele, právníky …, ale i nás dobrovolné pracovníky v pacientských organizacích.
Dobrovolníkům snad úplné vyhoření nehrozí, spíše nastává ztráta motivace a pocit bezmoci, protože zaujímají někdy špatný postoj ke svému poslání. Mají idealistické představy, velké nereálné očekávání, snaží se být vždy svým svěřencům k dispozici a staví se do pozice nepostradatelných.
Chraňte se toho být nepostradatelní !!!
Když se dobrovolník uznání a ocenění své práce nedočká v takové míře, jak si představuje, ztrácí původní nadšení, ztrácí smysl vykonávané práce a mohou se u něj dostavit i zdravotní problémy. Nastává nerovnováha mezi tím, co emočně druhým dává a co dostává - pocit nedocenění. Tady ještě pomůže umění včas odejít.
Dobrovolní pracovníci (i profesionálové) by se neměli příliš identifikovat se svými klienty, neměli by se nechat jimi ovládat, ale najít k nim přiměřený vztah, naučit se říkat „ne“ a nečekat na velké uznání. Někdy stačí lépe si zorganizovat práci, najít si „vlastní místo“ a odmítnout další úkoly.
V poslední fázi (frustrace, apatie, syndrom vyhoření) už pomůže jen věnovat se jiné činnosti, oddělit důležité od méně důležitého, případně nedůležitého. Důležitý je spánek, jídlo, výživa, péče o sebe (dělat si radost) a dopřát si legraci.
Na závěr semináře jsme si mohly uvědomit, co nám naše práce dává, co nám bere, co dáváme my a co si bereme. Vyplnily jsme orientační test „Inventář projevů syndromu vyhoření“, aby jsme zjistily, jak jsme na tom, zda jsme náchylné ke stresům a k vybočení a zda je u nás v předložených bodech vše v pořádku nebo není. Výsledek byl pro nás ještě příznivý, jak v rozumové, emocionální, tělesné i sociální rovině.
Děkujeme Alianci, že takové semináře připravuje, je to pro nás velká pomoc.
Blanka a Daniela ALEN Praha

#aliancezen

Last modified on Thursday, 12 June 2014 13:38
More in this category: Semináře 2013 »

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče