Semináře 2016

Seminář Neviditelné ženy - Doksy 2. - 5. 6. 2016
Metastatické pacientky se svým doprovodem se setkaly na prvním vícedenním pobytu v Doksech u Máchova jezera v celkovém počtu 28 osob. Program zajišťovalo 5 vybraných odborníků.
První pobytové setkání bylo plné očekávání, ale i obav: jestli splní vytyčené cíle tak, aby se všichni cítili dobře, pomohly jim přednášky a hlavně otevřený a přátelský pohovor. Jestli budou mít odvahu a chuť se svěřit a diskutovat jak s odborníky, tak mezi sebou. Potěšil mě opravdový zájem a následné psychické uvolnění všech. Nakonec zavládla radostná nálada a optimizmus u všech: pacientek, jejich doprovodu i odborníků. Sama jsem pocítila uspokojení, že námaha spojená s přípravou byla korunovaná úspěchem.

Akci zahájila ředitelka Aliance žen po rakovině prsu Eva Knapp a seznámila všechny s jejím posláním a s projektem EUROPA DONNA pro metastatické pacientky.
Všechny přednášky byly velmi zajímavé. MUDr. Dagmar Brančíková svým podrobným odborným a přitom srozumitelným výkladem problematiky onemocnění rakovinou zaujala úplně všechny. Její vrchní sestra Lada Hanáková, se svou stejně perfektně připravenou přednáškou, ještě významně umocnila hodnotu semináře o léčbě a péči o onkologického pacienta. 
Doc. Ing. Helena Kratochvílová objasnila, jak si můžeme pomoci zlepšit svůj stav některými postupy léčebné a diagnostické metody Su – Jok. A také jak si účinně a zábavně zlepšit svou psychiku pomocí kreslení mandal. 
MUDr. Jan Grulich nám z pohledu odborníka a pacienta odpověděl na otázky, které nás trápili a netroufli jsme se na ně zeptat v ordinaci.
Program byl postaven s ohledem na pacienty s prostorem na konzultace s přednášejícími. 
Příjemné procházky po lese a kolem Máchova jezera významně posílily pohodu pobytu. Radostně a s velkým zájmem se všichni naučili „savovat“ trička – vytvořit z obyčejného svůj „originál“, nebo udělat jednoduché francouzské záložky do knih. 
Pobyt byl všemi hodnocen jako velmi přínosný jak pro pacienty, tak rodinné příslušníky. 
Při závěrečném hodnocení jsme se shodli, že pobyt je prospěšný a těšíme se na další setkání, které rozšíříme ještě o účast psychologa.

Lovosice 9. 6. 2016 
Líba Žamberská, koordinátorka projektuPsychologické semináře pro čelnky PO Aliance žen s rakovinou prsu 2016

Téma:
„PSYCHOLOGICKÁ PODPORA – DŮLEŽITÝ PRŮVODCE KAŽDOU PERIPETIÍ NAŠEHO ŽIVOTA“

Motto:

„Stále je kladen důraz na nové přístroje, nové diagnostické a léčebné metody, nové operační postupy, nové léky. V celém systému se ale pohybuje pacient, leckdy zcela zmatený, většinou stresovaný bolestí, chorobou, novou skutečností. Potřebuje, aby s ním někdo mluvil, o všem, někdo s ním sdílel jeho problémy, jeho obavy, bolesti.“

 Psychologické semináře a výroční konference

Psychologické semináře

V roce 2016 proběhne série odborných seminářů věnovaných tématu psychologické pomoci při diagnostikování a léčbě onkologických onemocnění. Na seminářích se chceme se zaměřit na to, aby jak nově diagnostikované ženy, tak pacientky s pokročilým karcinomem prsu měly dostatečný přístup k informacím a bylo jim poskytnuto kvalitní psychologické poradenství po celou dobu jejich léčby, ale i po léčbě.

Kvalitní, včasná a permanentní psychologická podpora v každé fázi nemoci i v životě po ní je velmi důležitá a napomáhá pacientkám naučit se zvládat nesnadnou životní situaci včetně zapojení rodiny a blízkých osoby. Právě proto chceme vyzdvihnout úlohu odborníků a podpůrných neziskových organizací věnujících se problematice psychosociální péče.

Domníváme se, že psychologické péči o onkologicky nemocné pacienty není dosud v České republice věnována dostatečná pozornost. V porovnání s okolními zeměmi je zde počet onkopsychologů velmi nízký.

Naším dlouhodobým cílem je tedy snaha o legislativní úpravu a vytvoření právního zázemí pro vznik akreditovaných onkologických psychologů.

Semináře povedou zkušení odborníci v oblasti psychologie a psychosociální péče

- Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.,

- PhDr. Zuzana Peterová

- zástupkyně občanského sdružení Amelie - o.s.

Aby byla zajištěna co nejširší informovanost a vzájemná spolupráce pro členky všech pacientských organizací zaštítěných Aliancí žen s rakovinou prsu, semináře jsme naplánovaly na pěti místech naší republiky a to v Praze, Plzni, Brně, Ostravě a Mostě.

Součástí seminářů pak bude vyplnění dotazníků, které po zpracování mohou pomoci ve smysluplném pokračování naší snahy a v tlaku na státní instituce, aby situaci začaly řešit.

Seriál edukativních seminářů pro členky PO (systém):

semináře budou probíhat na každém místě vždy dva samostatně:

1. První pod názvem „NADĚJE“ se bude věnovat psychologické podpoře při diagnostikování a během léčby včetně budoucnost, tj. životu po léčbě.

Přednášející:  (Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc., )

 2. Druhý pod názvem „JINÁ NADĚJE“ se bude věnovat psychologické podpoře žen s pokročilým karcinomem prsu, paliativní péči, mezilidským vztahům a úloze podpůrných NGO zaměřených na psychosociální problematiku

Přednášející:    - PhDr. Zuzana Peterová

                        - zástupkyně občanského sdružení Amelie - o.s.

Výstupy ze seminářů formou dotazníků budou pak zpracovány také jako podklad pro letošní Výroční konferenci 2016:

 „ Psychologická podpora – důležitý průvodce každou peripetií našeho života II“.

 Listopadová Výroční konference v Praze bude pak vyvrcholením a zhodnocením letošních seminářů. Vystoupí na ní stejné přednášející, které nám budou semináře v průběhu roku lektorovat a společně se pokusíme zhodnotit právě na základě dotazníkových výstupů, zda opravdu je a jak  hodně významná role psychologa - onkopsychologa v péči o onkologicky nemocné pacienty.

 


Seminář Protaj-či se ke zdraví v Olomouci
V sobotu 5.3.2016 proběhl v Olomouci další ukázkový seminář  společného projektu  Aliance žen s rakovinou prsu a ČOS "Protaj-či se ke zdraví".
Uskutečnil se díky výborné spolupráci se Sokolskou župou  Olomouckou, konkrétně s vedoucím Vzdělávacího střediska župy panem Janem Nemravou a náčelnicí župy, paní Marií Skácelovou. Na úvod semináře proběhla edukace samovyšetření prsu, kterou zajistily edukátorky z Onko pomoc Karviná.

Seminář přímo navazoval na Oblastní sraz cvičitelek cvičení žen a seniorek ČOS Olomoucké župy a účastnice tohoto srazu se projektu také účastnily. Dále se akce zúčastnily také členky pacientských organizací, cvičenky z místního oddílu tai-chi a to včetně pacientek, pacientky členky ČOS a  další účastnice. Celkem se na tomto cvičení sešlo téměř 50 cvičenek a také několik cvičenců.


Na úvod semináře proběhla edukace samovyšetření prsu, kterou  zajistily edukátorky z Onko pomoc Karviná. Tady účastnice ocenily možnost vyzkoušení  samovyšetření na prsním fantomu, jakož i možnost promluvit si s pacientkami - edukátorkami.

Následovala část semináře v délce asi 90 minut věnovaná informacím o projektu "Protajči -se",  o cvičení tai-chi a jeho možnostech a pak hlavně vlastnímu praktickému cvičení, které vedl lektor Ivan Trebichavský, který pro Alianci žen vede s velkým úspěchem cvičení  tai-chi i v Praze. Ivan  vysvětlil správé praktiky cvičení, kdy je  kladen důraz na to, aby se rozsah a intenzita cvičení stále pohybovala v oblasti komfortní zóny, ukázal, jak se v tai-chi pracuje s uvolněním, cyklickým pohybem, pohybem celého těla i spojením mysli a těla. Velká pozornost byla věnována speciálním cvičením se spirálními pohyby paží, které velmi jemným způsobem podporují proudění lymfy v pažích a mezi pažemi a zbytkem těla. Následně proběhlo cvičení ve dvojicích zaměřené na rozvoj citlivosti a naslouchání partnerovi, kterých si  účastníci opravdu užívali.
Závěr semináře tvořila výuka a praktické procvičování prvních deseti pohybu zjednodušené formy tai-chi. Ivan Trebichavský ocenil přístup všech účastníků ke cvičení, jejich nasazení a otevřenost při vlastním cvičení.

#aliancezen

Last modified on Tuesday, 14 June 2016 10:16

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče