Semináře 2017

Seminář – „Psychologický trénink“ -  pondělí 23. října 2017 Grand Hotel Brno  

 Tento seminář zajistila Aliance žen s rakovinou prsu. Seminář navazoval na sérii psychologických seminářů  - „Psychologická podpora – důležitý průvodce každou peripetií našeho života“, které se uskutečnily v průběhu roku 2016.

 Náplní letošního semináře byla  praktická výuka psychologických cvičení, které vedla sociální pracovnice Amélie Praha, z.s., Mgr. Šárka Slavíková.

 Tento seminář nám měl ukázat, co je a co není pro život důležité, jak máme v daných situacích, které život přináší, postupovat.

 Je důležité si zhodnotit:

-       co musím udělat,

-       co bych měla udělat

-       co chci udělat

 To znamená, nebýt neustále ve stresu, že něco nestíhám. V kolonce – co bych měla udělat – je důležité si říct, zda to chci udělat, nebo zda musím . Pokud některé činnosti nechci dělat, tak si je vyřadit a nestresovat se. Paní magistra nám na příkladech uvedla, jak se k různým životním situacím postavit, abychom zůstali v pohodě a bez stresu.

Na závěr jsme všichni přítomní obdrželi písemné materiály o „Uspokojivé komunikaci“.

Mám velkou radost, že se tohoto psychologického semináře zúčastnilo 24 členů Klubu Diana. Jistě všem přinesl návod, jak si v životě udržet psychickou rovnováhu a jak  každodenní situace bez stresu a nervozity řešit.

Eva Najvarová

 Psychologický seminář v Plzni

Pro pacientské organizace z Plzeňského a Jihočeského kraje uspořádala Aliance žen s rakovinou prsu další psychologický seminář, který se konal 27. 3. 2017 v Plzni. Také tento seminář vedly lektorky z Amélie, z.s., byl zaměřen na praktické psychologické cvičení pro téměř 40 účastníků a byl opět přijat s velkým úspěchem.

Další letošní psychologický seminář, který navazuje na psychologické semináře a téma loňské výroční konference "Psychologická podpora - důležitý průvodce každou peripetií našeho života, se konal 13. 3. 2017 v Ostravě. Náplní semináře bylo praktické psychologické cvičení, které pro padesát účastnic semináře vedly zkušené lektorky z Amélie, z.s.

Tato psychologická cvičení jsou prakticky zaměřena na řešení životních problémů a principy správné komunikace, například jak komunikovat i v situacích, kdy něco nefunguje tak, jak bychom si přáli.


Psychologický seminář v Ústí n/Labem
V pondělí 24. dubna 2017se
uskutečnil v Ústí nad Labem v hotelu Bohemia poslední jarní psychologický seminář – praktické psychologické cvičení pro pacientské organizace z Ústí nad Labem, Mostu, Litoměřic a Lovosic vedený opět zkušenými lektorkami z Amélie, z.s. Další semináře tohoto druhu se budou konat na podzim v Brně a Praze.

Psychologický seminář v Ostravě
Další letošní psychologický seminář, který navazuje na psychologické semináře a téma loňské výroční konference "Psychologická podpora - důležitý průvodce každou peripetií našeho života,  se konal 13. 3. 2017 v Ostravě. Náplní semináře bylo praktické psychologické cvičení, které pro padesát účastnic semináře vedly zkušené lektorky z Amélie, z.s.
Tato psychologická cvičení jsou prakticky zaměřena na řešení životních problémů a  principy správné komunikace,  například jak komunikovat i v situacích, kdy něco nefunguje tak, jak bychom si přáli.


Psychologický seminář v Plzni

V Plzni se dne 27. března 2017 konal další psychologický seminář, který navazuje na psychologické semináře a téma loňské výroční konference "Psychologická podpora - důležitý průvodce každou peripetií našeho života". Náplní semináře bylo praktické psychologické cvičení, které pro dvacet osm účastnic semináře vedly zkušené lektorky z Amélie, z.s.

Tato psychologická cvičení jsou prakticky zaměřena na řešení životních problémů a  principy správné komunikace,  například jak komunikovat i v situacích, kdy něco nefunguje tak, jak bychom si přáli.

Psychologický seminář v Olomouci

V Olomouci se dne  8. února 2017  v hotelu Flóra konal psychologický seminář. Sešlo se zde 32 žen z organizací střední a východní Moravy. Seminář uvedla ředitelka Aliance Eva Knappová, kde zdůraznila význam těchto akcí.

Představila mimo jiné paní Bc. Miladu Šnajdrovou, poradkyni pro neziskový sektor v olomouckém kraji, která všem organizacím i mimo tento kraj nabídla svou pomoc.

Poté převzaly slovo odbornice z Amélie-z.s.  – Mgr.Michaela Čadková Svejkovská a Mgr. Marie Pijáčková.  A nešlo v žádném případě o přednášky. Čekala nás praktická cvičení.

První část byla zaměřena na hledání osobního postoje k životním problémům. Dalo by se to shrnout do této charakteristiky – umět správně rozlišovat a vnitřně přijímat rozdíl mezi „měl bych, musím a chci“.

V druhé části jsme se dozvídaly o pravidlech a také prakticky procvičovaly umění správné komunikace, což je důležité jak v osobním životě, tak i při jednání v našich organizacích. 

Všechny jsme odcházely s pocitem, že tento den a cesta do Olomouce měla smysl a nezbylo, než poděkovat jak lektorkám, tak Evě Knappové. Děkujeme a už se těšíme na další podobné akce. 

 

#aliancezen

Last modified on Monday, 06 November 2017 09:31

  • Twitter
  • Twitter
  • YouTube
  • Aliance žen na fotogalerii Rajče