Přeskočit na obsah

Pozvánka na přednášku z cyklu #MysliProtiRakovine

Přednáška   „Síla vztahů a jejich možný vliv na naše zdraví“ proběhne 26. 11. 2020 Univerzita Karlova v Praze od 18. hod. ON LINE –  téma vlivu vztahů na naše zdraví z pohledu psychoneuroimunologie. Přednášející PhDr. Ing. Martin Pospíchal promluví o tom, jak vztahy mohou ovlivňovat naše zdraví a jakou důležitost má pociťovaná opora pro zvládání onkologického onemocnění a udržení zdraví po léčbě obecně.Zastavíme se nejen nad otázkou jak oporu čerpat, ale také jak ji poskytovat, pokud máme ve svém okolí nemocného člověka.Podobně jako v minulých přednáškách otevřeme oblast možného působení emocí pramenících ze vztahů na biologické pochody našeho těla, a to včetně imunitního systému a průběh onkologického onemocnění obecně. Zaměříme se na to, jak mohou dobře fungující vztahy pozitivně ovlivnit náš zdravotní stav a co sami můžeme udělat pro zlepšení vztahů s nejbližšími.stačí stránku otevřít v den přenosu a začít se dívat.Pro jistotu ještě zde, přesné znění stránka přenosu:
https://www.linkos.cz/ceska-onkologicka-spolecnost-cls-jep/o-portalu/zive-prenosy/sila-vztahu-a-jejich-mozny-vliv-na-nase-zdravi-4-prednaska-cyklu-mysliprotirakov/

#aliancezen