Přeskočit na obsah

Výroční konference

Výroční konference je jedním ze stěžejních projektů, kterými naše organizace naplňuje cíle, pro něž byla založena.

Toto každoroční setkání, kterého se účastní delegátky z pacientských organizací z celé České republiky, si klade za cíl nejen informovat o nových trendech v léčbě rakoviny a dalších souvisejících aktuálních tématech, ale také vytvořit prostor pro sdílení a předávání zkušeností týkajících se činností jednotlivých pacientských organizací.

Výroční konference, na níž se setkávají fundovaní odborníci, pracovníci organizací onkologicky nemocných a zástupci médií, významným způsobem přispívá k systematickému budování komunikační platformy mezi těmito třemi světy.