Projekty

Aliance žen s rakovinou prsu zastřešuje 40 organizací sdružujících ženy, které procházejí nebo prošly rakovinou prsu. Zároveň organizuje vlastní projekty, které se věnují onkologicky nemocným a šíří důležitost prevence. Patří mezi ně například projekt Bellis zaměřený na mladé ženy do 45 let věku, preventivní projekt Ostře sledovaná prsa, Neviditelné ženy – projekt zabývající se problematikou žen s pokročilým karcinomem prsu a také projekt Zdravá prsa pro neslyšící.

O projektu

Projekt Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu, založený v roce 2012 se zaměřuje na mladé pacientky, do 45 let věku, které procházejí nebo prošly léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu. Nemoc u dívek a žen v mladém věku s sebou přináší řadu specifických problémů z rodinné, pracovní, zdravotní a sociální oblasti (mateřství, těhotenství, návrat do zaměstnání, partnerské vztahy, děti, rekonstrukce prsu, sebevědomí…). Karcinom prsu v tomto věku není obvyklý a mnohé ženy se cítí, že je okolí nechápe. Pochopení nachází právě mezi ženami, které si vyslechly stejnou diagnózu.

Hlavním cílem projektu je podpora mladých pacientek s karcinomem prsu a poskytnutí pomoci (odborné i laické) v průběhu léčby a po ní. Předmětem je také hledání nové motivace a nových impulsů, které pomohou pacientkám překonat obavy a nástrahy po prodělané léčbě, a pomoci jim vrátit se zpět do společenského života.

Projekt Bellis vydal knihu Nejsi na to sama – průvodce rakovinou prsu, tato kniha je pro pacientky v léčbě rakoviny prsu bezplatně, napište si o ni na e-mail: nejsinatosama@gmail.com .

www.bellisky.cz

Kontakt na manažerku projektu Bellis – mladé ženy s rakovinou prsu

O projektu

Projekt Neviditelné ženy vznikl, aby zviditelnil ženy – pacientky s metastatickým/pokročilým zhoubným nádorem prsu, zvýšil povědomí společnosti o jejich existenci, poukázal na jejich problémy a potřebu pomoci zkvalitnit jejich život.

Projekt pomáhá pacientkám zvládat těžké životní období spojené s pokročilou nemocí a dlouhodobou léčbou a podporuje je při překonávaní pocitu osamělosti a strachu z budoucnosti. Chce zvýšit kvalitu jejich života prostřednictvím osobních setkání a různých aktivit. Jeho cílem je zviditelnit jejich situaci a získat podporu nejširší veřejnosti, poskytovat informace o nemoci formou publikací i na webových stránkách.

www.neviditelnezeny.cz

Kontakt na koordinátorku projektu Neviditelné ženy

O projektu

Cílem kampaně Ostře sledovaná prsa zaměřené na všechny generace je upozornit veřejnost na důležitost prevence v boji proti rakovině prsu.

Kampaň chce vést ženy i muže k odpovědnosti za své zdraví.

Kampaň Ostře sledovaná prsa vznikla původně pro 50. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (2015), jehož neziskovým partnerem měla Aliance žen s rakovinou prsu tu čest se stát. Úspěch, který náš Prsní dóm měl, nás inspiroval k tomu, abychom nápadu prodloužili život a z festivalové extravagance ji přeměnili v dlouhodobou kampaň. V říjnu 2015 tak Ostře sledovaná prsa dobyla Prahu, v říjnu 2016 zaujala Brno a v květnu 2017 Hradec Králové. V říjnu 2017 jsme se s 221 prsními boxy rozjeli do 51 kaváren v 21 městech. V říjnu 2018 se s kampaní veřejnost setkala již ve 24 městech, 50 kavárnách a v Mammocentru Klatovy. Od října 2018 do září 2019 se naše kampaň podívala i za hranice. V rámci projektu Ostře sledovaná prsa ve V4 její nápaditost obdivovali v Maďarsku, Slovensku a Polsku. V roce 2019 a 2020 se díky našemu spojení s CrossCafe projekt rozjel do 11 měst a 25 kaváren.
Ikonickým produktem kampaně se stal Prsní hrnek.

www.ostresledovanaprsa.cz

O projektu

Cílem projektu Zdravá prsa pro neslyšící je informovat komunitu neslyšících o problematice rakoviny prsu a zdůraznit důležitost prevence. Projekt komunikuje prostřednictvím českého znakového jazyka, který je pro neslyšící osoby jazykem mateřským.
V rámci projektu jsou do českého znakového jazyka přeloženy různé texty o prevenci a léčbě nádorového onemocnění prsou nebo osobní příběhy pacientek, také začíná vznikat slovník důležitých pojmů.

Projekt Zdravá prsa pro neslyšící vzniká díky finanční podpoře společnosti AVON, která organizuje AVON Pochod – největší akci svého druhu u nás! Díky finanční podpoře AVONu je zpřístupněn nejen Pochod, ale i další související aktivity pro neslyšící veřejnost, vznik videí na web a facebook, či nákladů souvisejících s provozem – zaměstnání koordinátorky, či náklady na tlumočení porad, schůzek atd.
Sledujte Facebook Zdravá prsa pro neslyšící, aby Vám neunikla žádná důležitá informace!

www.facebook.com/zdravaprsaproneslysici/

www.instagram.com/zdrava_prsa_pro_neslysici/

O projektu

Od středy 15. října 2020 je Aliance žen provozovatelem AVON linky za zdravá prsa. Na bezplatnou linku se může kdokoliv anonymně obrátit a získat pomoc v nelehké situaci nebo bližší informace k onemocnění a prevenci rakoviny prsu. S volajícími na Lince komunikují ženy, které zvládly všechny strasti léčby a jsou pro ženu vyhledávající tímto způsobem pomoc dokladem úspěšnosti konvenční léčby a reálnou nadějí na vyléčení. Poradenství poskytují pacientky z různých věkových skupin. Poskytovatelky pacientské podpory jsou také připraveny informovat o službách odborníků z oblasti sociální, mamodiagnostiky, onkologie apod., které jim mohou být oporou.

AVON linka za zdravá prsa poskytuje každou pracovní středu od 16.00 do 18.00 službu psychologického poradenství v náročné situaci.
Psychologické služby jsou nabízeny pro ženy (případně i muže) v souvislosti s diagnózou rakoviny prsu, a to v tomto rozsahu:
Obsahem je psychologické poradenství v náročné životní situací spojené s diagnózou onkologického onemocnění (rakovina prsu). Tedy primárně zvládání stresu a emocí v této situaci, a také při řešení akutních psychických či vztahových problémů souvisejících s diagnózou, případně návratem nemoci.

Součástí není pravidelná a dlouhodobá terapie nebo párová terapie. Není možné se „zamluvit si“ čas psychologa v rámci další středy apod.
Služba zachovává principy osobní důvěry z pohledu sdělování informací o individuálních klientech. Klient může na telefonní lince požádat o plnou anonymitu, tedy nemusí se ani představit.

Pravidelná možnost psychologické podpory po telefonu probíhá každou pracovní středu v měsíci od 16 do 18 hodin. Pokud klient zavolá po 17:35, bude směrován na příští středu. Na zmeškané hovory bude voláno v rámci možností zpět daný den v uvedeném čase.
Provozní doba Linky je od v pondělí do pátku od 10:00 do 18:00 hodin (mimo st. svátků). Zájemci mohou zdarma volat na 800 546 546, své dotazy mohou pokládat na zazdravaprsa@breastcancer.cz nebo na messengeru FB profilu AVON linky za zdravá prsa.

www.facebook.com/AvonLinkaZaZdravaPrsa

Kontakt na koordinátorku AVON linky za zdravá prsa

O projektu

Aliance žen se akcí „Plaveme prsa“ zapojuje do mezinárodní kampaně „Den pro zdravá prsa“ každoročně vyhlašované koalicí Europa Donna. Kampaň upozorňuje na to, že dostatek pohybu, zdravá strava a přiměřená váha jsou tři faktory, které může každá žena ovlivnit a které ji zároveň pomohou předcházet rakovině prsu.

Poprvé jsme akci uspořádaly v roce 2011 a do té doby se „prsa“ plavou po celé republice. Pro návštěvníky akce připravují organizující pacientské organizace doprovodný program.

V roce 2016 jsme se rozhodly symbolicky „přeplavat kanál La Manche“, což se nám také povedlo. Vzdálenost 57 km 100 m nám pomohl uplavat mimo jiné i přemožitel kanálu La Manche Stanislav Bartůšek. V roce 2017 jsme zase společně „přeplavaly Českou republiku“. V posledních letech se k nám připojují i plavecké kluby.

O projektu

V průběhu svého života onemocní v České republice karcinomem prsu každá 8. žena. Podle údajů Národního onkologického registru nás s touto nemocí v současné době žije na 38.000, každoročně se tuto závažnou diagnózu od svého lékaře dozví 7.000 dalších…

Pro ty z nás, které se na rakovinu prsu léčí, překonávají obtížně následky onemocnění či náročné onkologické léčby a prožívají období, kdy v mysli převládají obavy a nejistota, je tu projekt Dokážeš to taky!

Aliance jím chce každoroční specifickou akcí pomoci onkologicky nemocným ženám překonat strach z budoucnosti, pocity méněcennosti a někdy i osamění. Chceme Vám s přispěním těch, které se s nemocí a jejími následky dobře psychicky vypořádaly, pomoci najít mezi mnoha možnostmi tu Vaši cestu ke ztracenému optimismu.

O projektu

Projekt Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. ve spolupráci s Českou obcí sokolskou.

Zdravotní cvičení založené na čínském cvičení tai-chi (taiji, tchaj-ťi) pro regeneraci a posílení celého organismu. Bylo sestaveno pod odborným lékařským dohledem s přihlédnutím na specifika a potřeby žen po léčbě rakoviny prsu. Cvičení působí také jako prevence civilizačních onemocnění obecně a je proto vhodné i pro širší veřejnost.

Pravidelné zdravotní cvičení tai-chi se koná v Tyršově domě v Praze. Cvičení je zdarma pro ženy po prodělané rakovině prsu, členky a členy ČOS.

Organizujeme i ukázkové semináře zdravotního cvičení tai-chi ve spolupráci s ČOS, zdravotní cvičení tai-chi na akcích Aliance (Dokážeš to taky, pobyty mladých pacientek Bellis). Na podporu a propagaci Aliance žen s rakovinou prsu o.p.s., projektu “Protajči se ke zdraví” a zdravého životního stylu pořádáme příležitostně benefiční cvičení tai-chi.

Lektorem a externím vedoucím projektu je Ing. Ivan Trebichavský. Cvičení a studiu tai-chi se intenzivně věnuje od roku 1990. Je certifikovaným instruktorem tai-chi ze školy Taijiquan School of Central Equlibrium, Nový Zéland. Od roku 2013 spolupracuje s Aliancí žen s rakovinou prsu, o.p.s. kde vede projekt ”Protajči se ke zdraví”.

www.facebook.com/protajci

O projektu

Edukační projekt – “Nejde jen o prsa, jde o život!” běží od roku 2013. Jeho cílem je edukace studentek a studentů středních škol v rámci osvěty a zdravotní gramotnosti. Na přednáškách zdůrazňujeme důležitost prevence v boji proti rakovině prsu. Edukátorky z pacientských organizací mají dlouholeté zkušenosti s prováděním besed na středních školách i s výukou správného postupu při samovyšetřování. Jsou to pacientky s vlastní zkušeností, která je činí věrohodnými k předání informací a návodu k osobní zodpovědnosti za své zdraví. Přednášející jsou odborně certifikovány.

Během hodinových přednášek jsou studentkám a studentům kromě teoretické části promítnuta videa s ukázkami provádění samovyšetřování a následuje praktický nácvik této techniky na edukačním modelu prsního fantomu.

Chcete uspořádat přednášku ve vaší škole nebo firmě? Kontaktujte nás na: edukace@breastcancer.cz

Kontakt na koordinátorku projektu Nejde jen o prsa…jde o život

O projektu

Vznik některých nemocí není možné předvídat, ani mu zabránit. Některé ale lze odhalit ve stadiu, kdy jsou dobře léčitelné. Mezi ně patří i rakovina prsu. Díky pravidelnému samovyšetřování mohou ženy zaznamenat změny ve svých prsou a pomoci tak diagnostikovat onemocnění v raném stádiu. Aliance žen proto pořádá přednášky pro veřejnost, jejich cílem je zdůraznit důležitost prevence v boji proti rakovině prsu. Přednášející – edukátorky z pacientských organizací mají dlouholeté zkušenosti s prováděním besed ve firmách, na středních školách či na veřejných akcích Jsou to pacientky s vlastní zkušeností, která je činí věrohodnými k předání informací a návodu k osobní zodpovědnosti za své zdraví. Přednášející jsou odborně certifikovány.

Během přednášek jsou kromě teoretické části promítnuta videa s ukázkami provádění samovyšetřování a následuje praktický nácvik této techniky na edukačním modelu prsního fantomu.

Chcete uspořádat přednášku ve vaší škole nebo firmě? Kontaktujte nás na: edukace@breastcancer.cz

O projektu

Jsme zakládající organizací platformy Hlas onkologických pacientů, kterou tvoří nestátní neziskové organizace (pacientské a podpůrné
organizace), které se věnují naplňování zdravotních, sociálních a psychologických potřeb onkologických pacientů a jejich blízkých.
Účelem platformy je vyvíjet činnost zejména v oblasti zastupování, podpory a prosazování zájmů a komplexních potřeb pacientů s onkologickým a hemato-onkologickým onemocněním napříč všemi diagnózami a posilování povědomí o těchto onemocnění u široké veřejnosti včetně státní správy a dalších institucí, a to jak v ČR, tak v zahraničí.

Memorandum: hlaspacientu.cz/download/hop-memorandum.pdf

hlaspacientu.cz