Přeskočit na obsah

Otevřený dopis pacientských organizací

Vážený pane premiére, vážená paní poslankyně/vážený pane poslanče,

zástupkyně a zástupci níže uvedených pacientských a podpůrných organizací se znepokojením sledují zpoždění projednávání novely zákona 378/2007 Sb., zákona o léčivech (sněmovní tisk 581), která má zavést tzv. emergentní systém dodávky léčiva do lékáren. Cílem novely je, kromě jiných opatření, poskytnout pacientovi záruku, že pokud je lék dovážen na český trh, tak se k němu dostane i v té nejmenší lékárně.

Výrobci je dána povinnost do dvou dnů dodat lék do jakékoliv lékárny, kterou si pacient zvolí.

Naši pacienti téměř každý den slyší v médiích, že jsou ohrožené skupiny, jak je třeba chronicky nemocné chránit před nákazou COVID-19 a pomáhat jim. Právě nyní, v době epidemie, by tzv. emergentní systém usnadnil pacientovi získat jeho lék bez toho, aniž by musel obvolávat či dokonce obcházet lékárny a vystavovat se tak nákaze.

Nerozumíme tomu, proč je novela ve sněmovně bez výsledku projednávána téměř rok! Vláda předložila sněmovně návrh zákona již 28. 8. 2019. První čtení proběhlo 29. 11. 2019 na 39. schůzi Poslanecké sněmovny. Projednávání návrhu bylo odročeno a pokračovalo na 40. schůzi sněmovny 22. 1. 2020, kdy bylo postoupeno do projednání ve výborech (garančním je Výbor pro zdravotnictví). Tento výbor na svém zasedání 19.3.2020 projednávání odložil na 10.9.2020 a opět odložil na březen 2021!

Tuto vládní novelu zákona chápeme jako jednoznačně propacientskou a zcela ji podporujeme. Odkládání termínů schvalování ve Výboru pro zdravotnictví v nás vzbuzuje oprávněné obavy, že se schválení nedočkáme do konce volebního období.

Žádáme Vás, abyste dali tomuto zákonu prioritu ve prospěch právě těch nejzranitelnějších občanů/pacientů. Ten zákon potřebujeme právě teď, teď v době pandemie, a ne za rok, nebo za dva.

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.

Amelie, z.s.

Asociace mužů sobě z.s

Diagnóza CML o.s.

Dialog Jessenius, o.p.s.

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN),

České ILCO, z.s.

Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.

Koalice pro zdraví, o.p.s.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s

Onko Unie, o.p.s.,

Průvodce pacienta, z.ú.

Revma Liga Česká republika, z.s.

Sdružení celiaků ČR, z. s.

Spolek pro Atypické Parkinsonské syndromy,

Spolek Kopáč,

Veronica, z.ú.

VIDA z.s.

#aliancezen