Přeskočit na obsah

Boj proti rakovině nebo s ní?

4. února je již tradičně připsán světovému dni boje proti rakovině. Rakovina je velkou zátěží nejen pro nemocného, kterého ohrožuje na životě a omezuje v běžném životě, ale také pro rodiny a celkově i společnost. Světově se tomuto tématu věnují odborníci a i politici, pracuje se na strategiích boje s rakovinou. V tuto chvíli se připravuje revize Národního onkologického programu ČR a provázání se strategií Zdraví 2030, pak přijde na řadu akční plán. Rakovina se počítá na čas, lidské životy, kapacity, peníze, ale i poznání.

Poznání je přitom pro mnoho nemocných i jejich blízkých mocným nástrojem, kterým je život s rakovinou nakonec obohatí, semkne, poučí o hodnotách a smyslu. Tito lidé často říkají, že je těžké bojovat s něčím, co je vaší součástí. Rakovina je chronické onemocnění, bojovat se tak dá v jednom z mnoha bojů, vítězství ve válce je často otázkou. Přesto je to boj, ve kterém je nasazena celá armáda – od výzkumníků, farmaceutických firem přes zdravotníky a lékaře v nemocnicích po sociální pracovníky, pacientské organizace a blízké pečující. Středem tohoto velkého počtu pomáhajících by měl být nemocný, který může svobodně a informovaně prožívat onkologické onemocnění. Ponořit se do hlubin osobního a jedinečného prožitku, který může zařadit do svého životního příběhu a dát mu smysl.

4. února myslíme na všechny, koho se rakovina dotýká – nemocné, blízké, profesionály. Obzvláště v dnešní, na Covid zaměřené době, je to třeba. Musí se upozorňovat na prevenci onkologického onemocnění, zdravý životní styl, potřebu pomoci lidem s kombinací COVID-19 a onkologického onemocnění. To vše proto, aby za pár let, až pandemie Covid bude více pod kontrolou, nepřišel velký nárust počtu onkologicky nemocných jako takových nebo těch ve vyšších stádiích nemoci. Také si můžeme připomenout, že utrpení spojené s nemocí není někde daleko, nehmatatelné a že přese vše, může být učící. Proto stojí za úvahu si říci, zda bojujeme boj proti rakovině nebo jej bojujeme spolu s ní.
Na závěr něco statistiky:

–          přeživších rakoviny je po celém světě více než 48 milionů, v ČR to je téměř 600 tisíc osob

–          na rakovinu každoročně zemře přes 9 milionů lidí, v ČR to je denně 72 osob

–          10% diagnostikovaných s rakovinou připadá na vrub genetické zátěži, ale téměř 30% užívání tabáku a alkoholu

–          světové roční náklady spojené s rakovinou se odhadují na 1,16 trilionu dolarů, což je číslo o 13-ti číslicích

–          v ČR je ročně nově diagnostikováno okolo 87 tisíc osob s rakovinou, z toho asi 300 dětí

Michaela Čadková Svejkovská

amelie@amelie-zs.cz