Přeskočit na obsah

Tisková informace VZP ČR o očkování proti covidu

Očkování proti onemocnění COVID-19 bylo zahájeno 27. prosince 2020. Bližší informace k tomuto očkování
a to včetně odpovědí na časté otázky, najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví. Je zde zveřejněna i strategie očkování proti COVID-19, která popisuje podrobně jednotlivé fáze očkování, úkoly zainteresovaných stran, indikace a kontraindikace očkování atd.

Úkolem VZP ČR (a ostatních zdravotních pojišťoven) je zajistit úhradu samotného očkování, stejně jako je tomu u ostatních typů očkování hrazených ze zdravotního pojištění.

Očkovací látky proti onemocnění COVID-19 jsou zajišťovány státem, kterému budou zdravotními pojišťovnami aplikované a vykázané očkovací látky následně uhrazeny. VZP už přijala organizační opatření, která informují poskytovatele zdravotních služeb, jak při zajištění a vykazování očkování postupovat. Pojišťovny také musí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví zajistit výběr distributora, případně distributorů vakcín a uzavřít s ním standardní smlouvu o distribuci. Výjimkou jsou aktuálně aplikované vakcíny od společností Pfizer/BioNTech, jež byly schváleny k použití jako první; ty jsou vzhledem k logistické náročnosti distribuovány přímo výrobcem. Distribuce ostatních vakcín bude zajištěna běžným způsobem prostřednictvím sítě distributorů očkovacích látek přímo k jednotlivým poskytovatelům, kteří budou aplikaci očkovacích látek v souladu s organizačním opatřením provádět.

Pro vykazování a úhradu očkování proti onemocnění COVID-19 jsou již zavedeny v číselníku výkonů nové kódy pro očkování jednotlivými vakcínami, které jsou pro ČR prozatím (před)objednány: BIONTECH/PFIZER, MODERNA, ASTRA ZENECA, JOHNSON & JOHNSON a CUREVAC. Očkování je u všech oceněno stejným počtem bodů a tedy bude hrazeno stejnou částkou. V očkování jsou zahrnuty veškeré činnosti spojené se samotnou aplikací, včetně krátkodobého dozoru nad zdravotním stavem pojištěnce po aplikaci očkovací látky a včetně dalších administrativních úkolů, jako např. zadání očkování do informačního systému. V případě schválení a dostupnosti další očkovací látky budou zavedeny další výkony.

Jako první je v ČR dostupná vakcína od společnosti Pfizer/BioNTech, která je tou nejnáročnější z hlediska skladovacích kapacit. V první vlně se proto bude očkovat jen u poskytovatelů, kteří jsou schopni dodržet stanovené podmínky, zejména nízkou teplotu skladování vakcíny. Podle poslední verze očkovací strategie jsou v první fázi očkováni zejména zdravotničtí pracovníci a pracovníci v sociálních službách (pobytová zařízení sociální péče, domovy pro seniory apod.) a nejvíce zranitelné skupiny obyvatel, především senioři a chronicky nemocní s klinicky rizikovými faktory.

 Z dostupných informací vyplývá, že v prvních dvou měsících roku 2021 bude probíhat centralizované očkování vybraných skupin obyvatel v síti očkovacích center, neboť v té době dostupné vakcíny jsou náročné na distribuci a skladování. Hromadné očkování v ordinacích praktických lékařů lze očekávat nejdříve v březnu 2021, kdy by měly být distribuovány vakcíny, které nejsou tolik náročné na distribuci a skladování. Občané se ale budou moci i přesto registrovat na očkování v očkovacích centrech. Pro registrace vznikne jednotný webový portál.

Před očkováním nebude nutné podstoupit test (PRC či antigenní test) ani jiné vyšetření u lékaře. Pacientům, kteří si nejsou jisti svým zdravotním stavem, je ale doporučováno konzultovat svůj stav se svým registrujícím praktickým lékařem. Prodělané onemocnění COVID-19 není kontraindikací očkování, očkování je doporučeno provést cca po 90 dnech od příznakového průběhu onemocnění.

Milan Řepka

tiskový mluvčí