Přeskočit na obsah

ZPRÁVA O AKTIVITÁCH ED-evropské koalice proti rakovině prsu v době pandemie covidu -19

Počátkem roku 2020 koronavirová pandemie zasáhla a ovlivnila léčbu mnoha pacientek s rakovinou prsu.

Tato zpráva mapuje práci ED – Evropské koalice proti rakovině prsu a pacientských organizací jednotlivých členských zemí ve snaze pomoci pacientkám v jejich nelehké situaci po dobu od března do prosince 2020.

V dubnu a květnu 2020 mapovala ED pomocí virtuální diskuse s národními zástupci (20 členských PO včetně ČR) aktuální situaci v léčbě a péči o onkologické pacienty, hlavně o pacientky s nádorem prsu v akutním stavu, v remisi i v metastatickém stadiu.


Situace byla všude téměř stejná – zákaz vycházení a dočasně omezené nebo odložené služby, což mělo zásadní vliv na jejich fyzické i psychické zdraví v této nečekané a zcela nové situaci. Mnohé národní (u nás i lokální) organizace informovaly a podporovaly své členky telefonicky i přes sociální sítě a pomáhaly jim zvládat izolaci, osamělost a obavy z nákazy i z nedostatečné léčby.

Druhou vlnu pandemie sledovala ED-Evropská koalice u svých členských zemí formou dalších on-line diskuzí. V mnoha zemích neměla 2.vlna pandemie tak zásadní dopad na screeningové programy, nicméně měla výrazný negativní dopad na psychické zdraví akutních pacientek s primárním i metastatickým nálezem, ale i pacientek v remisi, což byla další velká výzva       (a pořád je) pro národní i místní PO.   

Během léta 2020 provedla ED rozsáhly průzkum (účast PO 34 členských zemí ED včetně ČR) dopadu kovidu na léčbu a zdravotní služby pro pacientky s rakovinou prsu. 69% respondentů potvrdilo, že zdravotný systém pro ně zajistil bezpečný přístup ke screeningu i léčbě.

Začátkem léta Marzia Zambon, nová tvář ED, tou dobou odpovědna za vnější záležitosti, informovala na webináři, který organizovala ED Gruzie o role ED-koalice v rámci iniciativy „Společně měníme rakovinu prsu“ (TBCT). Apelovala na autority evropské i národní, aby nezbytnými opatřeními maximálně snížily dopad pandemie na pacienty, včetně onkologických.     

ED-Evropská koalice spolu s Evropskou společnosti specialistů na rakovinu prsu (EUSOMA) a Evropskou organizaci pro výzkum a léčbu rakoviny (EORTC) zorganizovala v říjnu 12. Evropskou konferenci o rakovině prsu (tentokrát on-line). Konference podala informace o stavu onkopacientek versus pandemie koronaviru, konkrétní příklady z průzkumu národních ED (např. Nizozemí) a poskytla zdroje informací z kompetentních evropských i světových institucí, včetně jejich kontaktů.

Navíc, ABC Global Alliance (jejíž členem je i ED) vydala spolu s dalšími 8 světovými koalicemi a aliancemi proti rakovině (reprezentují téměř 14 mil. pacientů) prohlášení o nutnosti vytvořit globální akční onkologický plán, pomocí kterého by byl svět schopen zvládnout podobné pandemické krize.

Zkušenosti z pandemie a (částečné) nahrazování fyzické kontroly tou virtuální i změny ve způsobu léčby umožnily odborníkům i zdravotním pracovníkům, pacientům a jejich obráncům zlepšit si své dovednosti, kvalitu výkonu i tvořivě reagovat na vzniklou situaci, přizpůsobit se ji a přetvářet ji ve prospěch potřebných.

Instituce EU, pacientské a zdravotnické organizace a obhájci čelí zcela novým výzvám, které prověřují jejich možnosti, schopnosti, flexibilitu a hlavně nevyhnutelnost spolupráce.

Marta Kostrová, nár. zástupce ČR pro ED