Přeskočit na obsah

Zapojení praktických lékařů do očkování

Od 1. března 2021 jsou do očkovací kampaně zapojeni praktičtí lékaři (PL). Zapojení je z důvodu nízkého počtu vakcín v ČR postupné.

Smyslem zapojení PL je především:

 • zajištění lepší dostupnosti očkování i mimo očkovací místa v nemocnicích,
 • využití toho, že praktický lékař zná své pacienty a umí vyhodnotit míru jejich ohrožení nemocí covid-19

Koho praktičtí lékaři očkují

Pacienty, kteří spadají dle věku a zdravotního stavu do kategorie v dané době očkovaných osob:

 • pacienti starší 70 let
 • pacienti, u nichž PL vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je obdobné riziku v dané době očkovaných osob, a to v případě pacientů s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19*

v rámci výše uvedených kritérií očkují PL:

 • pacienty, kteří zatím nebyli očkováni jinde
 • pacienty, kteří nejsou zaregistrováni k očkování na některém z jiných očkovacích míst (přes Centrální rezervační systém)
 • v této fázi pouze „svoje“ pacienty, které mají „v kartotéce“ (pacienty, pro které je PL registrující poskytovatel)
 • imobilní pacienty, kteří se nemohou dostavit do očkovacího centra, a to v rámci návštěvní služby
 • „své“ pacienty, kteří sami vyjádří zájem o očkování u PL a patří do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování a „své“ pacienty, které PL aktivně vyzve v důsledku toho, že spadají do příslušných kategorií v současné době očkovaných zájemců o očkování

*Diagnózy a zdravotní stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19

 1. Hematoonkologičtí pacienti mimo interval intenzivní terapie; hematologičtí pacienti s imunodeficitem (vrozeným, získaným či terapií navozeným) nebo s významnou trombofilií. Definitivní vhodnost vakcinace posoudí vakcinující lékař nebo specialista hematolog.
 2. Pacienti se solidními nádory, u kterých probíhá nebo je plánována protinádorová léčba nebo byla ukončena před méně než 12 měsíci. U onkologických pacientů je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat doporučení onkologa.
 3. Závažné akutní nebo dlouhodobé onemocnění srdce (pacient je v péči specializované ambulance, např. srdeční selháni, ischemická choroba srdeční, chlopenní vady, kardiomyopatie, onemocnění plicní cirkulace, nemocní po plicní embolii).
 4. Závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí).
 5. Pacienti s diabetem (cukrovkou) léčeným inzulinem.
 6. Osoby s obezitou (BMI > 40 kg/m²).
 7. Pacienti s jakýmkoliv jiným závažným onemocněním zvyšujícím významně riziko vzniku těžkého průběhu covid-19 na základě klinického rozhodnutí ošetřujícího a/nebo praktického lékaře. U pacientů v péči specializovaných pracovišť je vhodné k vakcinaci proti covid-19 vyžádat jejich doporučení.

Čím praktičtí lékaři očkují

Očkování v ordinacích PL probíhá primárně očkovací látkou AstraZeneca, dále potom látkou Moderna a ve výjimečných případech i očkovací látkou Comirnaty (Pfizer/BioNTech).


Očkování osob s chronickým onemocněním

Praktičtí lékaři mohou vedle osob starších 70 let očkovat i osoby, u nichž vyhodnotí, že jejich riziko vážného průběhu nemoci covid-19 je obdobné riziku v dané době očkovaných osob, a to v případě pacientů s diagnózami a zdravotními stavy s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19 (více viz výše).

Léčí-li se pacient na specializovaném pracovišti v nemocnici, kde je zřízeno i očkovací místo, může jej k přednostnímu očkování na základě posouzení zdravotního stavu přihlásit i ošetřující lékař daného pracoviště. Některá centra vytvářejí vlastní seznamy a pacienty obvolávají, některá pacienty objednají po zkontaktování pacientem.