Přeskočit na obsah

Globální kampaň – SPOLEČNÝ DOPIS O KOVIDU A RAKOVINĚ

Webinář k zahájení této mezinárodní kampaně se uskutečnil 7. 4. 2021 a kampaň potrvá do 21. 4. 2021. Je to iniciativa koalice ECPC (Evropská koalice onkologických pacientů). K 7. dubnu se do ní zapojilo téměř 300 organizací onkologických pacientů, včetně naší Aliance, farmaceutických firem, odborných i výzkumných organizací prakticky z celého světa.

Hlavním tématem dopisu je problematika omezení péče o onkologické pacienty během koronavirové pandemie. Předtím se dosažené výsledky stabilizovaly, u některých druhů rakoviny dokonce zlepšily vlivem vyšší účasti na programech prevence, vlastní onkologické péče i zlepšení a zvýšení možností léčby.

COVID-19 však zásadně omezil všechny tyto aktivity, což znamenalo pokles nově odhalených  případů o 40 %.

Uvědomujeme si, že zdravotní systém je globálně pod bezprecedentním tlakem kvůli trvající pandemii, avšak my, organizace sloužící onkologickým pacientům jsme připraveny podpořit vlády v jejich úsilí pomoci tímto pacientům.

Na zlepšení situace by vlády jednotlivých zemí měly:

  1. zajistit pacientům bezpečný přístup k vyšetření a léčbě, včetně léčby možných komplikací (trombóza, podvýživa, kardiovaskulární problémy), ale i ke screeningu a dalším nástrojům včasné diagnózy a též k jejich propagaci.

2. zmírnit dopad pandemie na péči o pacienty, tzn. shromáždit a analyzovat dostupná data o chybějících vyšetřeních i diagnóze a pravděpodobném nárůstu i vyšších stádií rakoviny. Některé zpracované údaje jsou již k dispozici.

3. dlouhodobě zajistit přiměřené onkologické služby. Zaměřit služby na pacienta, zlepšit je a zvýšit multidisciplinární péči při léčbě rakoviny i zmíněných možných komplikací. Včasná diagnóza a inovace léčby musí navázat na stav před pandemií a je nezbytné udělat vše, aby je v budoucnu už nic nenarušilo.

Jsme připraveni podílet se na onkologické péči v každé zemi v rámci našich možností, zdrojů a odborností.

Všechny vlády vyzýváme, aby investovaly do prevence, včasné diagnózy a léčby rakoviny.

My, signatáři dopisu, vyjadřujeme zájem spolupracovat s vládami jednotlivých zemí na zlepšení situace onkologických pacientů.

Originál dopisu i seznam signatářů (Joint Letter on Covid-19 and Cancer) je na www.ecpc.org

Marta Kostrová, zástupce pro ED a ECPC