Přeskočit na obsah

Zveme vás na webináře!

Kdy : 10. – 12.5. 2021 v 18:00 hodin

Kde: Webinář můžete sledovat na Facebooku Aliance žen a na našem You Tube.

Na příští týden jsme připravily pro metastatické pacientky a pacienty, jejich rodiny a blízké tři webináře se zajímavými hosty. První 10. 5. se dotkne tématu, které zajímá všechny – vztah lékaře a pacienta. O tom, jak důležité je při léčbě vzájemné naslouchání, pochopení a spolupráce budou diskutovat MUDr. Kateřina Kopečková, Ph.D z Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol a psycholožka, spisovatelka a onkologická pacientka PhDr. Zuzana Peterová.

Druhý webinář 11. 5. má téma Co pomáhá žít dál i s nevyléčitelnou onkologickou diagnózou. Na sílu naděje a touhu žít se podíváme pohledem psychologů a pacientů. Diskutovat budou PhDr. Ing. Martin Pospíchal, PhD., psycholog a blízký pacienta, RSDr. Mgr. Zuzana Nemčíková, psycholožka a pacientka a spisovatel a pacient Stanislav Václavík.

Třetí webinář 12. 5. se bude zabývat věcmi posledními. Na debatu o věcech, o kterých je třeba mluvit, i když je nikdo nechce slyšet jsme pozvaly Mgr. Šárka Slavíková z Amelie, z.s.. a MUDr. Michala Koubu z Kliniky paliativní medicíny VFN a 1. LF UK a Ústavu hematologie a krevní transfúze, Praha.

Webinář se koná v rámci kampaně My Time Our Time – Neviditelné ženy na podporu pacientek a pacientů s metastatickou rakovinou prsu, jejich rodin a blízkých.