Přeskočit na obsah

Pracovní plán Europa Donna – rok 2021

Nová výkonná ředitelka ED Marzia Zambon představila pracovní plán ED 2021: V říjnu se uskuteční Panevropská konference v chorvatském Zagrebu za účasti národních delegátů a národních reprezentantů členských zemí ED, díky očkování první osobní setkání po dlouhé době. ED nabídne 5 grantů o hodnotě 500 eur mladým a 5 grantů metastatickým pacientkám. Témata – evropský plán boje s rakovinou, poučení z kovidové pandemie apod.
V listopadu proběhne víkendové školení pro obhájce pacientů v Miláně (2-3 účastníci z každé členské země). Témata – operace, výzkum, nejnovější léčba, klinické testování, psychoonkologické problémy …
Už v červnu proběhne webinář věnovaný metastatickým pacientkám (zúčastní se paní ředitelka Aliance).
Podle plánu 2019-2023 se ED nadále zaměří na 3 oblasti – posílení ED, posílení spolupráce ED a jednotlivých členských zemí a udržování silné pozice v Evropě.
Pro udržitelnost a další rozvoj organizace má klíčový význam sponzoring (v současné době – 1 neziskový a 14 komerčních sponzorů).
Implementace doporučení ECIBC-Iniciativy Evropské komise, skupiny expertů vypracovaly doporučení pro služby spojené s nádorem prsu, diagnózu a screening. Cílem projektu je implementace do všech členských zemí.
ED se také aktivně zapojuje do velkých mezinárodních výzkumných projektů (BIG, AURORA, OLYMPIA a další).
Publikace se realizují hlavně v digitální podobě, jsou levnější a dostupnější. Také se k lepšímu změnily webové stránky ED – www.europadonna.org
I letos bude prevence propagována hlavně v rámci Dne pro zdravá prsa, už 14. ročník kampaně za prevenci, screeningové programy a včasnou diagnózu nádorů prsu.
V závěru vyslovila Marzia naději, že se na podzim po dlouhé době a s ní osobně poprvé setkáme „živě“.

Marta Kostrová, NatRep pro ED a ECPC