Přeskočit na obsah

Stanovisko Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. k článku v deníku a na webu Blesku ze dne 16.6.2021

Aliance žen s rakovinou prsu dlouhodobě vyjadřuje výhrady k navrhované právní úpravě definice pacientské organizace v připravovaném návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění, kdy pacientská organizace, která se bude moci zapojovat do rozhodovacích procesů a vyjednávání a bude zapsaná v seznamu ministerstva zdravotnictví, musí mít formu spolku. Aliance žen od roku 2012 zastupuje pacientky s rakovinou prsu jak v České republice, tak v zahraničí jako obecně prospěšná společnost. Členky naší správní rady volí zakladatelské pacientské organizace, členky správní rady jsou ze 2/3 pacientky. Aliance zastupuje pacientky i v Pacientské radě ministra zdravotnictví. Nově přijatá právní úprava by pro Alianci žen znamenala zásadní změny, stávající Aliance by musela zaniknout, nebo svou činnost minimalizovat. Musela by vzniknout zcela nová organizace na členském principu, bez historie, bez zásluh, které si Aliance žen s rakovinou prsu za 19 let své existence vydobyla. Své kritické postoje jsme v minulých měsících prezentovaly na mnoha fórech a jsme rády za diskuzi, která probíhala a probíhá. Nicméně se distancujeme od článku, který vyšel v deníku a na webu Blesku, který velmi komplikovanou věc zjednodušuje, bulvarizuje a píše nepravdy. Pacientky s rakovinou prsu neztratí své obhájce, těmi je a bude stávajících 40 pacientských organizací, které v současné době sdružují a zastupují pacientky na regionální úrovni.

Pokud novela zákona bude schválena, je Aliance žen připravena i nadále hájit zájmy pacientek s rakovinou prsu v organizaci, která vznikne a která bude naplňovat zákonné znaky pacientské organizace.

V Praze dne 17. června 2021

AKTUALIZACE: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v pátek 18. 6. 2021 rozhodla, že pacientské organizace budou moci mít formu obecně prospěšné společnosti, zapsaného ústavu i spolku.