Přeskočit na obsah

„Partnerství – víc než grant“

Ve středu 25. srpna 2021 prezentovala Štěpánka Pokorná a Eva Knappová, spolu se zástupkyní firmy Novartis paní Evou Karáskovou náš projekt věnovaný metastatickým pacientkám a pacientům My Time Our Time – Neviditelné ženy na VI. Letní škole Akademie pacientských organizací AIFP. Silná pozitivní odezva, kterou jsme na projekt měli jak u pacientek a jejich blízkých, tak u odborné veřejnosti, nás motivuje a inspiruje se i v budoucnosti tématu MBC věnovat.