Přeskočit na obsah

Optimální výživová péče o onkologické pacienty

13. září se konal webinář o systematické nutriční péči v léčbě onkologických pacientů.

Evropská aliance výživy pro zdraví a její partneři vytvořili společnou výzvu, vloženou do 7 akčních doporučení, aby zdůraznili význam a důležitost nutriční podpory léčby onkologických pacientů, a tak ovlivnili programy EU.

Naléhavě doporučujeme všem členským zemím EU zahrnout nutriční péči onkologických pacientů jako neoddělitelnou součást jejich terapie na všech úrovních, jelikož příznivě ovlivňuje léčbu. Existují vědecky podložené důkazy o tom, jak úbytek váhy významně zvyšuje riziko vedlejších nežádoucích účinků léčby, oslabuje její celkovou efektivitu, snižuje kvalitu života a zkracuje čas přežití. Odhaduje se, že 10-20 % smrtelných případů rakoviny za poslední rok způsobila podvýživa spíše než rakovina samotná.

Evropský plán boje s rakovinou se zasazuje za rovný přístup všech ke kvalitní léčbě, a ta by měla zahrnovat také nutriční péči, obsaženou v 7 doporučeních:

  1. Právo na kvalitní léčbu a léky musí zahrnovat i optimální nutriční péči.
  2. Měření a monitorování nutričního a metabolického stavu by mělo být standardní součástí léčebných procesů multidisciplinárního týmu.
  3. Všechny multidisciplinární týmy by měly zahrnovat i specialistu na onkologickou výživu.
  4. Vytvoření standardů pro nutriční edukaci a školení pro všechny, kdo jsou součástí onkologické péče v současné i budoucí době.
  5. Všechny členské země EU by měly sestavit nutriční řídící a kontrolní skupinu expertů spojených s onkologickými centry.
  6. Měl by se dotovat výzkum na identifikaci efektivní strategie pro integraci optimální nutriční péče do onkologické léčby.
  7. Onkologičtí pacienti by měly mít včasný přístup k informačním zdrojům o výživě, dietě a nutričních terapiích podle typu a stavu jejich nemoci.