Přeskočit na obsah

Přehled programů úhrad preventivního vyšetření prsů mimo screening hrazený z veřejného zdravotního pojištění.

Alfou a omegou prevence rakoviny prsu je pravidelné samovyšetření a mamografický screening. Ten je v ČR hrazený z veřejného zdravotního pojištění ženám od 45 let bez horní hranice věku (to je v Evropě unikát!). Všechny české zdravotní pojišťovny mají pro své pojištěnce připraveny programy, na základě kterých přispívají i mladším ženám na ultrasonografické nebo mamografické vyšetření před 45 rokem. Jedna z pojišťoven dokonce přispívá i na ultrazvukové vyšetření mužům. Připravily jsme pro Vás jejich přehled.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Přispívá až 500 Kč na ultrazvukové nebo mamografické vyšetření u žen ve věku 18-45 let, které si uhradí preventivní vyšetření samy (nemají vyšetření hrazeno z veřejného zdravotního pojištění) a nejsou v dispenzární péči z důvodu nemoci prsů. Vyšetření musí být provedeno výhradně v akreditovaném mamografickém screeningovém centru.

https://www.vzp.cz/…/prispevek-na-preventivni-vysetreni…

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Přispívá až 500 Kč na vyšetření, které má za účel včasné zachycení zhoubného nádoru prsu, aby byla šance na vyléčení co největší. Na mamografické vyšetření ženám ve věku od 40 do 44 let, na ultrazvukové vyšetření ženám i mužům bez omezení věku.

https://www.zpmvcr.cz/…/bonusy…/prevence-karcinomu-prsu

RBP – zdravotní pojišťovna

Hradí až 500 Kč na mamografické vyšetření prsů pro ženy od 40 do 44 let nebo ultrasonografické vyšetření prsů pro ženy mladší 44 let.

https://www.rbp213.cz/…/pre…/zeny-od-19-do-59-let/a-912/#

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

ČPZP poskytuje v rámci preventivních programů pro ženy příspěvek až 500 Kč na prevenci rakoviny prsu, a to:- pro ženy ve věku od 30 do 44 let včetně na mamografické vyšetření nebo ultrasonografické vyšetření- mamografické nebo ultrasonografické vyšetření u žen od 45 let, v případě, kdy není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění (pozn.: z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno vyšetření 1 x za 2 roky)

https://www.cpzp.cz/preventivni-program/15

Vojenská zdravotní pojišťovna

Výše příspěvku této pojišťovny je max. 800 Kč jednou za dva roky:- ženám od 30 let do dovršení 40 let věku na sonografické vyšetření prsu,- ženám od 40 let do dovršení 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu,- ženám od 45 let věku na mamografické nebo sonografické vyšetření prsu, pokud není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (pozn.: od 45 let je vyšetření k prevenci rakoviny prsu hrazeno z veřejného zdravotního pojištění každý druhý rok, příspěvek je v tomto případě určen na roky v mezidobí).

https://www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci

Oborová zdravotní pojišťovna

Program STOP rakovině prsu je určen ženám ve věku od 40 let do dne před dovršením 45 let, které neabsolvovaly vyšetření ze zdravotní indikace. Preventivní prohlídka se provádí od doby dovršení věku vždy jednou za dva roky, nejdříve však po uplynutí 24 měsíců po provedení předchozí preventivní prohlídky. Vyšetření hradí pojišťovna v plné výši.

https://www.ozp.cz/…/zdravotne…/stop-rakovine-prsu

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Mamografický screening hradí ženám ve věku od 20 do 45 let ve výši až 800 Kč pro ženy nespadající věkem do programu celostátního mamografického screeningu hrazeného z prostředků v.z.p. a realizovaného na akreditovaných pracovištích.Ultrasonografické vyšetření hradí ženám do 45 let příspěvek ve výši až 600Kč pro ženy nesplňující podmínky pro úhradu vyšetření z prostředků v. z. p., ženy absolvují vyšetření na vlastní žádost s doporučením ošetřujícího lékaře. seznam oprávněných pracovišť je zveřejněn na www.mamo.cz, 1× za rok.

https://www.zpskoda.cz/…/prevence-zavaznych-onemocneni

stav k 20. 10. 2021