Přeskočit na obsah

Informace pro ukrajinské ženy o léčbě rakoviny prsu v České republice.

V České republice je péče o pacientky a pacienty s rakovinou prsu organizována v síti zdravotnických zařízení rozmístěných po celé zemi Tvoří ji jak specializovaná komplexní onkologická centra, tak spádové nemocnice, polikliniky, specializované ambulance a další zdravotnická zařízení. Léčba je poskytována osobám zapojených do systému veřejného zdravotního pojištění zdarma.

Jste-li pacientka, která prochází léčbou rakoviny prsu, nebo jste již léčbu ukončila a potřebujete jít na kontrolu, navštivte zdravotnické zařízení, které poskytuje onkologickou péči. Jejich mapu najdete na oficiálním portálu Národního onkologického programu České republiky www.onconet.cz.  

Přineste s sebou všechny výsledky vyšetření a lékařské zprávy, které máte k dispozici, ideálně přeložené do češtiny nebo angličtiny. Pro snadnou komunikaci s lékařem přijďte v doprovodu osoby, která bude Váš rozhovor tlumočit do češtiny, nebo angličtiny.

Léčba rakoviny prsu je individuální a probíhá na základě rozhodnutí multidisciplinárního týmu, ve kterém jsou většinou přítomni mamodiagnostik, onkolog, chirurg a patolog. Postup léčby se navrhuje na základě rozsahu onemocnění a druhu nádoru a podrobných imunohistochemických parametrů nádoru. Lékaři také berou v úvahu celkový zdravotní stav pacientek i jejich preference.

Našla jste si v prsu bulku, nebo máte kůži na prsu vtaženou? Vytéká vám z bradavky krev nebo hnis? Je vaše bradavka vpáčená? Nahmatala jste si bulku v podpaží? Máte na prsu pomerančovou kůru? Navštivte svého praktického lékaře nebo gynekologa a požádejte jej o žádanku na bezplatné mamografické nebo sonografické vyšetření. Vyšetření neoddalujte, včasná diagnóza a léčba rakoviny prsu totiž zlepšují šance na vyléčení.

V České republice je plně dostupný celonárodní, organizovaný a kontrolovaný program prevence nádorů prsu pro všechny ženy od 45 let. Horní hranice není stanovena. Ženy s potvrzenou rodinnou zátěží mohou podstupovat preventivní vyšetření i od mladšího věku, než je 45 let.  Na preventivní bezplatné mamografické vyšetření má žena nárok každé dva roky, žádanku na bezplatné vyšetření ji vystaví její praktický lékař nebo gynekolog. Seznam akreditovaných mamografických center je k dispozici na www.mamo.cz/centra/ . Napište nám na aliance@breastcancer.cz a my Vám poradíme kam se obrátit.

Na bezplatnou linku se můžete obrátit a získat pomoc v nelehké situaci nebo bližší informace k onemocnění a prevenci rakoviny prsu. Na lince komunikují ženy, které zvládly všechny strasti léčby a jsou pro ženu vyhledávající tímto způsobem pomoc dokladem úspěšnosti konvenční léčby a reálnou nadějí na vyléčení. Poradenství poskytují pacientky z různých věkových skupin. Poskytovatelky pacientské podpory jsou také připraveny informovat o službách odborníků z oblasti sociální, mamodiagnostiky, onkologie apod., které jim mohou být oporou.

Provozní doba Linky je od v pondělí do pátku od 10:00 do 18:00 hodin (mimo st. svátků). Zájemci mohou zdarma volat na 800 546 546, své dotazy mohou pokládat na zazdravaprsa@breastcancer.cz nebo na messengeru FB profilu AVON linky za zdravá prsa.

Abychom si porozuměly, vemte si k telefonu kamarádku, která nám pomůže s překladem.

Pacientkám, které procházejí léčbou rakoviny prsu nebo po jejím skončení nabízíme pomoc. Ženy, které o nemoci ví z vlastní zkušenosti se setkávají v České republice ve 40 pacientských organizacích a nabízejí novým pacientkám laickou pomoc i radu, umí naslouchat i povzbudit. Napište nám na aliance@breastcancer.cz a my Vás propojíme s organizacemi z Vašeho okolí.

Napište nám na aliance@breastcancer.cz, díky dobrovolnicím Vám odpovíme v ukrajinštině, nebo ruštině, mluvíme i anglicky.

Potřebujete pomoci?

Napište nám na aliance@breastcancer.cz

Mluvíme ukrajinsky, rusky i anglicky.