Přeskočit na obsah

Edukační seminář

Aliance žen s rakovinou prsu uspořádala 26. dubna 2022 v rámci svého projektu Nejde jen o prsa vzdělávací seminář pro edukátorky z pacientských organizací a Bellis. Pod odborným vedením primářky MUDr. Miroslavy Skovajsové, PhD., se proškolilo téměř třicet edukátorek, ať už stávajících nebo nových, které pokračují v šíření osvěty prevence rakoviny prsu, protože samovyšetřování prsu je z hlediska svého významu nezastupitelné.