Přeskočit na obsah

Výroční konference Aliance žen s rakovinou prsu

Letošní výroční konference na téma DATOVÝ AUDIT MAMOGRAFICKÉHO SCREENINGU V PRAXI  se konala 26. – 27. 10. 2023 v Hotelu International Brno  a  poprvé jsme se na konferenci spojili s lékaři mamodiagnostiky, abychom společně oslavili 20 let screeningu v České republice a dozvěděli se,  jak byl úspěšný a co přinese budoucnost.

Letos se tak konference stala oslavou screeningového programu a jeho dvacetiletého pozitivního dopadu na ženské zdraví a ve spojení s Výroční konferencí Aliance žen s rakovinou prsu se spolu mohli potkat pacientky a „jejich“ radiologové ze screeningových center při společném jednání.

Na programu byla např. přednáška ředitele Masarykův onkologický ústav Brno prof. MUDr. Marka Svobody Ph.D, který představil novinky v léčbě karcinomu prsu, další přednášející doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D, upozornil na Všímavost/mindfulness : léčivý potenciál přítomného okamžiku. A v MOU vznikl i projekt ONKOfit.cz, který nabízí užitečné rady v oblasti fyzické aktivity, psychické pohody a zdravé životosprávy, připravené ve spolupráci s odborníky. Další zajímavé přednášky – Umělá inteligence – praktické zkušenosti a přínos, Novinky v léčbě karcinovu prsu, Datový portál screeningových programů, a další.

Následovaly klasické položky programu, tedy prezentace co nám rok 2023 přinesl a jaké plány máme do příštího roku, které přednesly ředitelka Aliance Štěpánka Pokorná a manažerka projektu Bellis – Mladé ženy s rakovinou prsu Nikol Pazderová.