Přeskočit na obsah

Mluví mikrobiom do všeho?

„Každý člověk žije v úzkém společenství s mikroorganismy, které osidlují všechny jeho sliznice, ale nejvíce jsou přítomny ve střevu a na kůži. V tlustém střevě žije deset na dvanáctou mikrobů v každém gramu střevního obsahu a je jich více než tisíc druhů. Je to tedy velice složitý ekosystém s ohromnou diverzitou. Zároveň víme, že ve střevech je přítomno i sedmdesát procent buněk našeho imunitního systému. Mikrobiom tedy hraje klíčovou roli nejen při trávení, což se ví už dávno, ale i při vývoji imunitního systému a jeho fungování. Podmiňuje imunologickou rovnováhu, umožňuje efektivní imunitní reakce, brání kolonizaci patogenními mikroorganismy. A také víme, že narušení vzájemného vztahu mikrobioty a organismu hraje velkou roli při vývoji chronických, metabolických, zánětlivých, autoimunitních, nádorových, a dokonce i duševních chorob.“

Prof. MUDr. Helena Tlaskalová –Hogenová, DrSc

Večer bude věnován tématu, kterému se nyní čím dál častěji věnují vědci a lékaři. Neviditelný svět bakterií, kvasinek a dalších mikroorganismů ukrytý v našich střevech ovlivňuje náš život více, než jsme si mysleli. Mikrobiom je soubor zdraví prospěšných ale i patogenních mikrobů, které nás v případě rovnováhy posilují ve zdraví, v případě nerovnováhy naopak naše zdraví oslabují až ohrožují. Pokud dysbalance trvá déle, dochází ke vzniku nemocí.

Dnes již víme, že mikrobiom od narození po celý život ovlivňuje imunitní systém, trávicí systém, tvorbu vitaminů skupiny B, tvorbu vitaminu K, zpracování některých cizorodých látek či komunikaci mezi zažívacím traktem a mozkem. Je také prokázané, že mikrobiom může ovlivnit vznik nádorového onemocnění i průběh jeho léčby.

Imunoložka prof. MUDr. Helena Tlaskalová –Hogenová, DrSc (Ústav imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN ) se problematice mikrobiomu věnuje již několik desítek let. Její vystoupení bude zaměřeno na mikrobiom a jeho roli ve vzniku somatických i psychických nemocí.

Doc. PaedDr. Klaudia Zusková, PhD. (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích) nám bude vyprávět O pilířích zdravého životního stylu a o Modrých zónách, podělí se s námi i o novinky, které načerpala na nedávném Evropském kongresu mediciny životního stylu v Budapešti.

PhDr. Ing. Martin Pospíchal, Ph.D. (Katedra psychologie, Filozofická fakulta UK) se na téma zdraví a nemoci podívá pohledem psychologie.

Vstup na tuto mimořádnou událost je VOLNÝ.

Rezervujte si, prosím, Vaše místa na adrese d.eklova@centrum.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi.