Přeskočit na obsah

Konference EBCC 14 a Edukační den ED

V březnu 2024 se konala v Miláně konference EBCC 14, jejímž spoluorganizátorem je naše zastřešující evropská organizace – Europa Donna. Jak už samotný název konference napovídá, byla zcela věnována problematice nádorů prsu, jednotlivým stadiím jejího vývoje, všech problémů (zdravotních, estetických i ekonomických) spojených s onemocněním a léčbou, paliativní péči, ale také prevenci a kvality života jak pacientek v remisi, tak i ve stádiu metastází. Veliká pozornost byla věnována rostoucímu vlivu pacientských organizací nejen jako obránců pacientek ale i partnerů v konkrétních výzkumných projektech, prezentovaných na konferenci. Stává se samozřejmostí, že tyto organizace jsou partneři výzkumu, aby výsledky co nejvíc odpovídaly skutečným potřebám onkologických pacientů.

Zaznamenaly jsme i další pokrok v iniciativě Evropské komise v čele s Evropskou komisařkou pro zdraví a výživu Stellou Kyriakides, někdejší prezidentkou ED. Přivítaly jsme novou prezidentku Stellu Mastora z Kypru, která po ukončeném mandátu Tanji Spanic reprezentuje ED.

Náročný program konference ještě prodloužil edukační den, který ED organizovala pro nás – členské země ED. Ten byl shrnutím nejdůležitějších prezentací konference, ale přidal i zajímavé tipy na zvládání bolesti a nežádoucích účinků léčby a zlepšení fyzické i psychické kondice pacientů v léčbě i v remisi. Jednoznačně zvítězil pohyb, fyzické cvičení, nejlépe pod vedením zkušeného fyzioterapeuta, pokud je to možné. Důležitým stimulem je i podpora skupiny s podobným zaměřením.

Abychom neustrnuly v teorii, pod vedením zkušených cvičitelek jsme si zacvičily nenáročné ale účinné dechové sestavy a relaxovaly v hlubším vnímání svého já.

Program náročný množstvím i tematikou, ale optimizmus a naděje v pokrok lékařské vědy i milé setkání a sdílení s lidmi podobných problémů i zájmů pomoct a povzbudit, to jsou hlavní charakteristiky této významné mezinárodní události.

České pacientky reprezentovaly na konferenci Štěpánka Pokkorná, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu, Marta kostrová, reprezentantka Česé republiky v Europě Donně a Nikol Pazderová manažerka projektu Bellis, mladé ženy s rakovinou prsu.

Konference v bodech:

  • Na každý den připravila Europa Donna hlavně pro obhájce pacientek z členských zemí speciální program složený ze zajímavých prezentací odborníků, výzkumných projektů i konkrétní zkušenosti národních organizací.
  • Metastatické stadium rakoviny prsu bylo nejenom plně zastoupeno v programu přednášek, ale stalo se ústředním tématem Manifestu konference EBCC 14 – Nerovnosti v přístupu k inovacím pro pacienty s metastatickým stadiem rakoviny prsu napříč Evropou. Hlavní doporučení pro národní fóra bylo zviditelnit metastatické pacientky a umožnit jim účast v klinických studiích, možnost pracovního zařazení i kvalitního života.
  • Hlavní přednášející – Evropská komisařka pro zdraví a zdravou výživu a bývalá prezidentka ED Stella Kyriakides zdůraznila, že metastatické pacientky potřebují více pozornosti, začlenění do národních onkologických registrů a zohlednění v zákonech. Této problematice se věnuje i Evropský plán boje s rakovinou – iniciativa Evropské komise, který se věnuje nenaplněným potřebám pacientů v metastatickém stadiu a mapuje celý proces od prevence, screeningu, diagnózy, léčby, paliativní péče a po úplný konec života.
  • Cenu Art & Humanity Award získal norský projekt Statečná žena, ve kterém Cecilie, metastatická pacientka po oboustranné ablaci stála modelem pro sochu v životní velikosti,  umístěnou před norským parlamentem jako memento.
  • Edukační den ED, který přidala ED pro své členy (87 účastníků z 28 zemí) byl shrnutím nejdůležitějších výstupů konferenčních přednášek, týkajících se hlavně nejnovějších výzkumů primárních i metastatických nádorů prsů, nejnovější trendy v chirurgii, multidisciplinární přístup především za účasti radiologa i chirurga, studie zaměřené na možnost vynechat radioterapii při lumpektomii u nízkorizikových nádorů.
  • Studie zaměřená na fyzická cvičení a jejich důležitost při zvládání únavy a malátnosti – dvakrát týdně cvičit uvolňovací cviky, posilovací a aerobic pod vedením fyzioterapeuta po dobu 9 měsíců významně snížilo syndrom únavy a zvýšilo kvalitu života metastatických pacientek. Podobný význam má cvičení u prevence a v průběhu léčby i po léčbě.
  • Přednášející z Nizozemska na základě vlastních terapeutických zkušeností předvedla několik technik jak zvládat nežádoucí účinky léčby různých druhů rakoviny a vysvětlila, že až 80% z nich je schopen zlepšit samotný pacient.
  • Pohyb, chůze a fyzické cvičení definitivně prokázaly zlepšení kvality života během léčby (i v metastatickém stadiu), po léčbě i v remisi a co je nejdůležitější, významnou měrou přispívá k prevenci rakoviny spolu se zdravou výživou. Nakonec jsme si prakticky zkusily několik uvolňovacích technik dechových i meditačních. 

autorka: Marta Kostrová, národní reprezentantka České republiky pro Europu Donnu