Přeskočit na obsah

NOVINKY Z VÝZKUMU: Krevní testy jsou schopny předpovědět recidivu karcinomu prsu.

Podle nového výzkumu londýnského The Institute of Cancer Research je nový typ krevního testu schopen předpovědět recidivu rakoviny prsu u pacientek s vysokým rizikem měsíce až roky před samotným výskytem recidivy. Tým vědců použil ultracitlivou tekutou biopsii k detekci velmi nízkého množství rakovinné DNA v krvi pacientek po léčbě karcinomu prsu.

Testovány byly vzorky krve 78 pacientek, včetně různých typů karcinomu prsu. Výsledky ukázaly, že detekce rakovinné DNA byla spojena s vysokým rizikem recidivy a horším celkovým přežitím. U všech pacientek, u kterých došlo k relapsu, byla molekulární reziduální choroba zjištěna.

Na ctDNA byly vyšetřeny vzorky krve 78 pacientek s různými typy časného karcinomu prsu (23 s triple negativním karcinomem prsu, 35 s karcinomem prsu HER2+, 18 s karcinomem prsu s hormonálními receptory+ a dvě s neznámým podtypem).

Vzorky byly ženám odebrány v době diagnózy před zahájením léčby, po druhém cyklu chemoterapie, po operaci a každé tři měsíce během sledování po dobu prvního roku. Poté byly vzorky odebírány každých šest měsíců po dobu následujících pěti let.

Molekulární reziduální choroba byla zjištěna u všech 11 pacientů, u nichž došlo k relapsu.

U žádné z 60 žen, u nichž ctDNA zůstala nezjištěna, nedošlo během sledovaného období k recidivě. U tří pacientek byla ctDNA zjištěna v průběhu sledování, ale do konce studie nedošlo k relapsu – vědci neměli k dispozici vzorky k analýze po skončení sledovaného období studie.

Vědci doufají, že tato studie pomůže identifikovat pacientky s největším rizikem recidivy a umožní zahájit léčbu dříve.

Článek v angličtině zde: https://tinyurl.com/27hatjcf